grate   คือ ขูด....pour  คือ ริน...กลิ่นตลบ

bake  คือ อบ...fill  คือ เติม..เพิ่มสีสัน

broil  คือ ปิ้ง...grill  คือ ย่าง...ตอนกลางวัน

กลิ่นรมควัน...ล้วนของดี...มีมากมาย

        steam  นึ่ง... พอเปิดฝา...อย่าเพิ่งจับ

        chop  คือ สับ...ทั้งหมู - เนื้อ.... ไว้เผื่อขาย

        steep  แช่... carve  สลัก... จักลวดลาย

        สูตรการทำ....บ้างก็คล้าย....หลายตำรา

add  คือ เหยาะ... พอเหมาะชิม....เพื่อลิ้มรส

ใช้ของสด....ใช้ของดี....มีคนหา

mix  ผสม....ต้ม  คือ  boil....คอยตั้งตา

spread  ทา.... dry  คือตาก....หากต้องการ

        stay  พัก....ไว้ก่อน....ตอนยังร้อน

        sieve  คือ ร่อน.....มากตำรา....เรื่องอาหาร

        cover   ปิด.....ไว้ก่อน....เปิดตอนทาน

         จัดใส่จาน.....อร่อยลิ้ม....ชิมรสดี

คำว่า  cook...  คือ ปรุง.....  ทั้งหุงต้ม

เติมนำส้ม....ใส่พริกไทย...ให้กลิ่นสี

sprinkle.....คือ โปรย...โรยผักชี

หลายวิธี....การปรุงใส่.....ให้ลิ้มลอง

         ความสะอาด.....เรื่องสำคัญ...อันดับหนึ่ง

         เครื่องต้องถึง....ใช้ของดี....มาที่สอง

         สามสูตรเด็ด....มีเคล็ดลับ....จับตามอง

         อาหารต้อง......ดีครบถ้วน......จึงชวนทาน....