คุณภาพสินค้า OTOP


คุณภาพสินค้า

        ในงานมหกรรมรักการอ่าน ที่สำนักวิทยบริการจัดอยู่ในขณะนี้ มีสินค้า OTOP มาร่วมในงานด้วย ดิฉันได้ไปอุดหนุนหลายเจ้า สังเกตดูที่หน้าร้านบางร้านจะมีใบประกาศโชว์ในที่เด่นชัดว่า ผลิตภัณฑ์นี้ได้ 3 ดาวบ้าง  4 ดาวบ้าง หรืออาจมีถึง 5 ดาว  ดาวที่ว่านี้มีความหมายแสดงถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นั้นว่าอยู่ในระดับใด จึงขอขยายความให้เป็นความรู้สำหรับท่านที่ยังไม่ทราบว่าที่มาของดาวนี้เป็นมาอย่างไร ดังนี้

         การจัดระดับผลิตภัณฑ์ (ดาว) จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งจะมีการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย เป็นประจำทุกปี เริ่มมาตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา ซึ่งเร็ว ๆ นี้ก็กำลังจะคัดสรร หรือมอบดาวให้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์ประจำปี 2549  เจ้าของผลิตภัณฑ์ท่านใดที่สนใจเข้าร่วมการคัดสรรก็สมัครเข้าคัดสรรได้รายละ 1 ผลิตภัณฑ์ แยกเป็นประเภท อาหาร, เครื่องดื่ม, ผ้า/เครื่องแต่งกาย, ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก,สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร  ที่กรมการพัฒนาชุมชน หรือพัฒนาการจังหวัดที่ภูมิลำเนาของท่าน สำหรับกรอบการคัดสรรสุดยอด OTOP ประกอบด้วย

          1. สามารถส่งออกได้ (Exportable) โดยมีความแกร่งของตราสินค้า (Brand Equity)

          2. ผลิตอย่างต่อเนื่องและคุณภาพคงเดิม (Continuous & Consistant)

          3. ความมีมาตรฐาน (Standardization) โดยมีคุณภาพ (Quality)และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Satisfaction)

          4. ประมวลความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ (Story of Product)

       โดยปีนี้จะเน้น "คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์" ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าคัดสรรจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานที่กำหนดเป็นสำคัญ

     คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าคัดสรร

          1. เป็นผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการสำรวจและลงทะเบียนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP  ปี 2549

          2. ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าคัดสรร ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่แจ้งไว้ตอนสำรวจ และลงทะเบียนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP  ปี 2549

         3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตามข้อกฎหมาย และหากผลิตภัณฑ์ใดไม่มีข้อกำหนดของกฎหมายระบุไว้ ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น อย., มผช., มอก., ฮาลาล, คิว, GAP, GMP, HACCP, มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น

     หลักเกณฑ์การคัดสรรปี 2549

        แบ่งออกเป็น 3 ส่วน จำนวนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้

        ส่วน ก  พิจารณาด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน 30 คะแนน

        ส่วน ข  พิจารณาด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด 30 คะแนน

        ส่วน ค  พิจารณาด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ 40 คะแนน

     การจัดระดับผลิตภัณฑ์ (ดาว)

       กำหนดค่าคะแนนการจัดระดับผลิตภัณฑ์  ดังนี้

        ระดับ 5 ดาว ได้คะแนนตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป เป็นสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน หรือมีศักยภาพในการส่งออก

        ระดับ 4 ดาว ได้คะแนนระหว่าง 80-89 คะแนน เป็นสินค้าที่มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และสามารถพัฒนาสู่สากลได้

        ระดับ 3 ดาว ได้คะแนนระหว่าง 70-79 เป็นสินค้าระดับกลางที่สามารถพัฒนาสู่ระดับ 4 ดาวได้

        ระดับ 2 ดาว ได้คะแนนระหว่าง 50-69 เป็นสินค้าที่สามารถพัฒนาสู่ระดับ 3 ดาว มีการประเมินศักยภาพเป็นระยะ

        ระดับ 1 ดาว ได้คะแนนต่ำกว่า 50 คะแนนเป็นสินค้าที่ไม่สามารถพัฒนาสู่ระดับ 2 ดาวได้ เนื่องจากมีจุดอ่อนมากและยากต่อการพัฒนา

       ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โทร. 0-2622-3155, 0-2622-3131 ต่อ 110, 158, 159 หรือ พัฒนาการจังหวัดทุกจังหวัด

 

คำสำคัญ (Tags): #otop#อีสานสนเทศ
หมายเลขบันทึก: 32629เขียนเมื่อ 1 มิถุนายน 2006 10:02 น. ()แก้ไขเมื่อ 27 มีนาคม 2012 22:18 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี