แม้โลกจะหมุนเร็วแต่ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยไม่ล้าหลังเลย  สังเกตได้จากการที่คนญี่ปุ่นได้นำท่านวดแผนไทย(ฤษีดัดตน) ที่มีมามากกว่า 100  ปี เพื่อจดลิขสิทธิ์ เฮ้อ น่าเสียดายจริง เราต้องช่วยกันทวงสิทธิ์ของภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญท้องกิ่นไทยคืนมา