นบอ.

นบอ.มข.
การจัดสัมมนา นบอ.มข. ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมพร้อมที่จะพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น เพื่อ มข.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการบุคลากรความเห็น (0)