จีบสาวไม่เป็นสอนหน่อยครับ

ครูโง่..บอก..ศิษย์

Monday, September 06, 2004

<h3 class="post-title">จีบสาวไม่เป็นสอนหน่อยครับ</h3> ปุจฉา…
ผ มชอบผู้หญิงคนหนึ่งแต่เขามีแต่คนมาจีบบอกผมหน่อยว่าจีบดีไหมและจีบอย่างไรดี ครับ (เพราะผมเห็นเขากับชายอื่นหลายคนแล้วแต่ผมยังไม่เชื่อว่าเขาชอบผู้ชายคนนั้น เพราะเราส่งสายตากันตลอดแต่ผมยังไม่กล้าจีบครับ

วิสัชชนา..
ไม่ทร าบว่าผู้ตั้งกระทู้นี้ เป็นนักเรียนสถาปัตย์ฯ หรือป่าว? ..ถ้าใช่เรื่องนี้ก็น่าคุย แต่เกรงว่าจะผิดวัตถุประสงค์ของเว็บบอร์ดนี้ ที่พวกเราช่วยทำกันเพื่อส่งเสริมความคิด เรื่องของสถาปัตยกรรมและการเรียนการสอน เพื่อการแสวงหาความรู้ของกันและกัน จริงอยู่การศึกษาสมัยใหม่ ขยายวิธีการเรียน การสอนไปมาก เช่น การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา เป็นพื้นฐานของการเรียนสถาปัตยกรรม ซึ่ง จะเน้นความรู้ที่ได้รับ ไปใช้กับการแก้ปัญหา ในชีวิตประจำวันของผู้เรียนจริงด้วย แต่ประเด็นเรื่องที่ถาม อาจออกแนวไปมาก เกรงว่าคุยกันแล้วจะหลงทาง กลับบ้านไม่ถูก คือกลับมาเรื่องการศึกษาสถาปัตยกรรมที่พวกเรา กำลังเป็นกันอยู่ไม่ได้ หรือเป็นทางอ้อมเกินไป ในหลายสิ่งที่เราอยากจะทำและรู้ในชีวิต บางทีต้อง จัดลำดับที่ควรจะทำก่อนหลังกันด้วย อาจต้องถือ ภาษิตเดิมๆที่กล่าวว่า “เรื่องเรียนต้องมาก่อน เรื่องรัก” คตินี้ช่วยให้คนที่ยึดถือประสบความ สำเร็จในชีวิตไปแล้วและมากทีเดียว ผมว่าน่าลองพิจารณาเรื่องความสนใจของเรา อะไรควรก่อนอะไรควรหลัง กันบ้างนะครับ ไม่งั้น จะสับสนกันไปใหญ่ว่า เรากำลังจะทำอะไรที่นี่ แต่ถ้าทนไม่ไหวจนจะตายให้ได้ ก็ขอมาปรึกษา กันเป็นการส่วนตัว จะดีกว่า ..นะครับ

ปุจฉา…
แต่ผมว่าการเรียนร ู้สังคมก็เป็นสิ่งที่ดีนะ การสร้างความสัมพันธ์ของบุคคลต่อบุคคล การเคารพความคิดเห็นของอีกฝ่ายหนึ่ง การให้เกียรติซึ่งกันและกัน การร่วมแก้ปัญหาต่างๆ ผมว่าจีบหญิงก็เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้นะ …55

วิสัชชนา…
ถ ้าเป็นเพื่อการบูรณากันกับการเรียนก็ดี ขอให้เกิดขึ้นเองเป็นธรรมดาโดยธรรมชาติ ผมกลัวว่า..อาจเกิดเป็นทุกข์หรือกังวลใจ เพิ่มมากขึ้น ถ้าได้คุณเธอที่หวังมาเป็น กำลังใจได้ก็ดี จะได้ทดแทนที่ขาดอาจารย์ แบบ “สายเดี่ยว” ที่มีน้อยในคณะนี้ ไม่มีอะไรจะขัดใจหรอก กลัวว่าจะเป็น เรื่องของ “การชิงสุกก่อนห่าม” เดี๋ยวใบ ปริญญาเลยหมดอร่อยไปครับ

กล ับมาอ่านอีกที..ยังติดใจอยู่ ถ้าอยากใช้เรื่องนี้เป็นการพัฒนาความคิด วิธีคิดวิธีหนึ่ง คือการคิดเชิงกลยุทธ์ ซึ่งพูดกันมากในวิชาการทหารและธุระกิจ เป็นลักษณะการคิดที่มีเป้าหมาย (end) แล้วหาวิธีการ (means)เพื่อการดำเนินการ ไปถึงเป้าหมายอันนั้น เป็นการคิดเชิงแข่งขันด้วย การคิดแบบนี้มักคิดเป็นกระบวนการ และต้องสร้างทางเลือกหลายทางเลือกด้วย ในกระบวนการจำเป็นต้องมี การวางแผน การแก้ปัญหาเมื่อมีอุปสรรค และการตัดสินใจในทางเลือก ต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์ ตรวจสอบสถานะภาพตัวเอง ฯลฯ ถ้าลองคิดทำนองนี้แล้วบรรลุเป้าหมาย ได้คุณเธอมาเป็นแฟนละก้อ แสดงว่าคุณมีทักษะในการคิดแบบกลยุทธ์ ก็สามารถเป็นนักธุระกิจหรือเรียน แขนงวิชานี้ได้อย่างดีทีเดียว ทำธุระกิจการออกแบบ ก็จะรุ่งเรื่องในอาชีพต่อไป หลายคนคิดว่า การออกแบบเพื่อให้ลูกค้าหรืออาจารย์ยอมรับ นั้นถือว่าบรรลุเป้าหมาย ไม่จำเป็นต้องเป็นผลงานเยี่ยมยอด ซึ่งหาข้อกำหนดได้ยาก ต้องอาศัย การคิดแบบกลยุทธ์ ในการกำหนดเป้าหมายให้ ชัดเจนก่อนเท่านั้น จึงจะสร้างวิธีการไปสู่ความสำเร็จในเป้าหมายนั้น พวกนักเรียนที่เรียนเก่งนั้น เป็นเพราะเขามีทักษะการคิดแบบกลยุทธ์ที่เหมาะ เขาจึงประสบความสำเร็จในการเรียน ได้คะแนนดี …ส่วนจะดีเลิศเป็นคนวิเศษต่อไป จนตลอดชีวิตหรือไม่นั้น เป็นอีกเรื่องที่ต้องพิจารณากัน เรื่องทักษะการคิดในลักษณะต่างๆนั้น มีกันมาทุกคน ติดตัวมาแต่เกิด เป็นธรรมชาติของมนุษย์ แต่ บังเอิญไม่ได้รับการเอาใจใส่ และซ้ำยังโดนทอดทิ้ง ก็เลยเดี้ยงกันไป การศึกษาของมนุษย์ก็ คือ การพัฒนาทักษะในการคิดในรูปแบบต่างๆนั่น เอง เพราะถ้าเรารู้วิธีคิดมากหลายวิธี ก็เหมือนมีเครื่องมือหลายอย่าง ก็สามารถเลือกนำมาใช้ในการแก้ปํญหาต่างๆในการดำเนินชีวิตของเรา ..ถ้า สนใจลองเลือกหนังสือที่เกี่ยวกับกระบวนการคิด ในรูปแบบต่างๆมาอ่านกันนะครับ เดี๋ยวนี้มีแปลเรียบเรียงเป็นภาษาไทยมากมาย อ่านแล้วบางทีทำให้เรา ระลึกความสามารถที่เรามีอยู่แล้วได้บ้าง ..นะครับ
posted by yongyudh na nagara @ 7:21 PM 

About Me My Photo


Name:yongyudh na nagara Location:bangkok, Thailand  View my complete profile


ที่มา :: http://yongyudh.blogspot.com/2004/09/blog-post_109452421351503623.html
<hr width="100%" size="2" />

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชนความเห็น (0)