มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)  ได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย  ระดับละ  18  มาตรฐาน  และประกาศใช้เมื่อ วันที่  15  พฤศจิกายน  2548   เพื่อให้สถานศึกษานำไปใช้เป็นแนวทางในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ร่วมเรียนรู้ความเห็น (0)