สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู  เขต 1รับสมัครสอบพนักงานราชการ ระหว่างวันที่ 1 - 13  มิถุนายน 2549 สอบภาคความรู้ วันที่ 23  มิถุนายน   2549 สอบสัมภาษณ์  วันที่  24 มิถุนายน  2549  สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 โทรศัพท์ 042-360659 ต่อ 118