หลักสูตรสถานศึกษาของเรา

หลักสูตร
 ปี 2549 ปีแห่งการปฏิรูปการเรียนการสอน  ซึ่งหลักสูตรสถานศึกษาของเราต้องมีการพัฒนาหลักสูตรและปฏิรูปการเรียนการสอนให้ผู้เรียนดี เก่ง มีสุข โดยใช้วิธีที่หลากหลาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านความรู้หรรษาความเห็น (0)