หลักสูตรสถานศึกษาของเรา

  Contact

  หลักสูตร  
 ปี 2549 ปีแห่งการปฏิรูปการเรียนการสอน  ซึ่งหลักสูตรสถานศึกษาของเราต้องมีการพัฒนาหลักสูตรและปฏิรูปการเรียนการสอนให้ผู้เรียนดี เก่ง มีสุข โดยใช้วิธีที่หลากหลาย

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In บ้านความรู้หรรษา

Post ID: 32659, Created: , Updated, 2012-02-11 15:05:17+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (0)