วันที่ 31 พ.ค 49 พบว่าเช้ามาก็พบเพื่อนร่วมงานยกมือไหว้ทักทายกัน ยิ้มให้กัน

แค่นี้ก็มีความสุขมาก และเป็นกำลังใจในการทำงาน

เราจะพบว่า การยิ้มให้กันไม่ต้องลงทุน แต่ได้ประโยชน์มาก

แล้วอีกอย่างที่ได้ทำคือ ได้ทดลองนำบันทึก เรื่อง เค้าทำได้ ที่ได้บันทึกไว้ในhttp://gotoknow.org/archive/2006/05/29/22/44/30/e31871

พิมพ์ออกมาแล้วนำไปให้คุณรจนาท ตามคำแนะนำของคุณชายขอบ

เค้าเขินน่าดู แต่คงภูมิใจ และทำงานให้ดีเต็มที่

เราจะพบว่าการได้รับการยกย่องเป็นสิ่งที่เป็นกำลังใจอย่างหนึ่ง ผู้ถูกยกย่องเองก็ต้องพยายามรักษาความดีไว้ด้วย