มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

      

         ปรัชญา

                      มุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนสร้างศักยภาพให้เป็นขุมพลังแห่งปัญญา พัฒนาท้องถิ่น ผลิตกำลังคนที่มีความรู้ ความสามารถและมีคุณธรรม โดยเน้นที่จิตสำนึกในการรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ

 

          วิสัยทัศน์

     มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเป็นชุมชนวิชาการที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อปวงชน เป็นศูนย์กลางในการวิจัยและให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่นและภูมิภาค

 

       พันธกิจ

     มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นมีพันธกิจหลักที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย และสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ กำหนด พันธกิจไว้ 6 ประการ ดังนี้
     1. ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงแก่ผู้เรียนเพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรอบรู้ในสรรพวิทยามีคุณธรรม โดยเน้นความรับผิดชอบต่อท้องถิ่นและสังคม
     2. ทำการวิจัยเพื่อแสวงหาความรู้ใหม่ด้วยการทำวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์เพื่อยังประโยชน์ให้กับท้องถิ่นได้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
     3. ปรับปรุงพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมต่อท้องถิ่นและประเทศชาติ
     4. ให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่น ด้วยการให้ความรู้อย่างถูกต้องเหมาะสมและต่อเนื่องเพื่อชี้นำท้องถิ่นไปในทิศทางที่พึงประสงค์
     5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นของภูมิภาคและของชาติ เพื่อธำรงไว้ซึ่งสิ่งดีงามและ เอกลักษณ์ของท้องถิ่นและของชาติ
     6. ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครูทั้งในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีในสาขาที่ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นให้เป็นครูที่มีความรู้ดีและคุณธรรมสูง

 

ภารกิจ

1.ให้การศึกษาวิชาการในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
2.ทำการวิจัย

3.ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
4.ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
5.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
6.ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 32606เขียนเมื่อ 1 มิถุนายน 2006 03:04 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 17:24 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (3)
     ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนชาวบล็อก Gotoknow ครับ ผมเป็นศิษย์เก่า มรภ.กำแพงเพชร (ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1) (ลิงค์)  จะคอยติดตามอ่านบันทึกต่อๆ ไปนะครับ

เรียน คุณสิงห์ป่าสัก 

ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบคุณสิงห์ป่าสักบนโลก IT เป็นเรื่องที่น่ายินดีและน่าตื่นเต้นจริงๆ ที่การเขียนบันทึกเพียงครั้งแรก  จะทำให้มหาวิทยาลัยฯ ได้รับ contact จากศิษย์เก่าคุณภาพเช่นท่าน    และได้เปิด link เข้าไปชมบล็อกของท่านแล้วนะคะ  รู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ศิษย์เก่าฯ มีผลงานเป็นที่น่ายกย่องและเป็นแบบอย่างที่ดีงาม ครูอาจารย์ ณ ที่นี่ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาแก่ท่านต้องชื่นใจเป็นทวีคูณ

จากครั้งนี้ทำให้เกิดไอเดียว่ามหาวิทยาลัยฯ จะเรียนเชิญท่านและศิษย์เก่าท่านที่สนใจ มาร่วมชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยจะตั้งชื่อว่า "ชุมชนศิษย์เก่าราชภัฏกำแพงเพชร" ซึ่งจะแจ้งให้ท่านทราบในโอกาสต่อไปค่ะ 

 

ขอแสดงความนับถือ

 รัตนา รักการ

     กราบขอบพระคุณท่านอธิการมากนะครับที่ให้ความกรุณา และเข้าเยี่ยมชมบันทึกของกระผม  และยินดีที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี