โรงเรียนร่มเกล้าจะอบรมบุคลากรในการเขียนเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 6- 8 มิถุนายน  2549 โดยใช้ สถานที่ สพท.นภ.1  โดยให้ผู้เข้าอบรมนำเครื่องคอมพิวเตอร์ไปด้วย