ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย เครื่องแบบพิธีการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย เครื่องแบบพิธีการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย เครื่องแบบพิธีการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 146 เล่ม 127 ตอนพิเศษ 1 ง ลงวันที่ 6 มกราคม 2553 แล้ว มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป ดูรายละเอียดได้จาก Web Site ข้างล่างนี้ ค่ะ...

http://gotoknow.org/file/bussayamas/Law1.pdf

ขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้วยค่ะ...ความเห็น (2)

สวัสดีค่ะ อาจารย์ บุษยมาศ

ขอให้มีความสุขมากๆ ค่ะ

สวัสดีค่ะ ...คุณ Moon smiles...

สวัสดีปีใหม่ ค่ะ... เช่นกันค่ะ...ขอให้มีความสุขมาก ๆ นะค่ะ...

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี