ตรวจความพร้อมซักซ้อมการจัดงานส่งเสริมการอ่านฯ เลขาธิการ กศน.จะมาเยี่ยมให้กำลังใจ


             วันนี้ได้ประชุมติดตามงานและไปดูสถานที่จัดงานส้งเสริมการอ่านฯ ที่ท่าน้ำวังจันทรเกษม จากที่ได้มอบหมายให้ผอ.กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานประชุมคณะทำงาน ดังรายงานการประชุมที่แนบ  การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยจะเตรียมเคลื่อนย้ายทรัพยากรออกจาก กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลา ๐๖.๐๐ น. สามารถเตรียมสถานที่ให้พร้อมก่อนเวลา ๐๘.๐๐ น. ซึ่งเลขาธิการ กศน. สามารถมาเยี่ยมชมได้ในเวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

              เมื่อสักครู่ดูสถานที่แล้ว น่าจะมีกิจกรรมเสริมเรียกคนเข้าร้านอีกงานหนึ่งคือ ดนตรี จึงได้โทรประสาน ผอ.กศน.อำเภอบางไทร ให้ช่วยจัดทีมดนตรีสตริงของ กศน.อำเภอบางไทรมาในงานนี้ด้วย

รายงานการประชุมเตรียมงาน  โครงการส่งเสริมการอ่าน เรือห้องสมุดสัญจร

วันที่  5  มกราคม  2553  ณ  ห้องประชุมกรุงเก่า

ผู้เข้าร่วมการประชุม

                        1. นายพาณิช                         ศรีงาม

                        2. นางชะตา                          วรรณโฆสิต

                        3. นางสกาวรัตน์                  คำแดง

                        4. นางวรรณศิริ                      บัวทรัพย์

                        5. นายธนารักษ์                    ม่วงเกษม

                        6. นางสาวขวัญเรือน          สุขสะอาด

                        7. นางสาวขนิษฐา               สุขเรือน

                        8. นางสาววะลาพร             วงศ์ก่อ

                        9. นางนงค์รานา                  แสงพิรุณ

                        10. นางสาวอังคณา             เทียมมโน

                        11. นางสาวอรนุช               ดุเหว่าดำ

                        12. นางอุมาภรณ์                 ประทีปะผลิน

                        13. นายพรชัย                       คุ้มอยู่

                        14. นางสมพิศ                      บุญเอื้อ

                        15. นายนิคม                         ศรีประจันทร์

                        16. นางสาวศิวพร                ว่องวัญญู

                        17. นางจรียา                         กาญจนสาร

                        18. นายพัฒกิจ                      ชมวิชา

                        19. นายนรินทร์                   ชานนท์

                        20. นางสาวกนกวรรณ       ขำบรรเทอง

                       

                                นายพานิช  ศรีงาม  ประธานในที่ประชุม  กล่าวเปิดประชุม  เรื่องการจัดทีมงานจัดการโครงการส่งเสริมการอ่าน เรือห้องสมุดสัญจร ซึ่งเป็นกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ การประชุมในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมและทำการวางแผนการจัดกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วง  โดยในที่ประชุมมติดังนี้  เนื่องจากวันเสาร์ที่  9  มกราคม  2553  แต่ละอำเภอจะต้องจัดกิจกรรมของพื้นที่ตัวเองด้วย   ดังนั้นจึงแบ่งเจ้าหน้าที่ ของ กศน. อำเภอแต่ละอำเภอมาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  50  คน  ดังนี้

                        1. อำเภอนครหลวง                             8              คน

                        2. อำเภอบ้านแพรก                             2              คน

                        3.อำเภอท่าเรือ                                      2              คน

                        4. อำเภอพระนครศรีอยุธยา              15           คน

                        5. อำเภอวังน้อย                                   1              คน

                        6. อำเภอบางไทร                 4              คน

                        7. อำเภออุทัย                                        1              คน

                        8. อำเภอบางปะอิน                             8              คน

                        9. อำเภอบางซ้าย                                 1              คน

                        10. อำเภอบางบาล                               1              คน

                        11.อำเภอมหาราช                               1              คน

                        12. อำเภอบางปะหัน                          1              คน

                        13. อำเภอผักไห่                                   3              คน

                        14. อำเภอลาดบัวหลวง                      2              คน

                     เรื่องของสถานที่ ทีมงานของ กศน. อำเภอพระนครศรีอยุธยา และ กศน.จังหวัด

 จะเป็นผู้ดำเนินการ การจัดโต๊ะ จะจัดให้จุดละ  2  ตัว

                     เรื่อง การจัดกิจกรรมมี กศน.อำเภอ ส่งกิจกรรมเข้าร่วม ดังนี้

        1. กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา

                        - บิดลูกโป่ง

                        - ตอบปัญหา

                        - จับผิดภาพ

        2. กศน.อำเภอนครหลวง

                        - แข่งขันเปิดพจนานุกรม

                        - ระบายสีตุ๊กตา

        3. กศน.อำเภอผักไห่ มีเจ้าหน้าที่ของ กศน.อำเภอบางซ้าย และอำเภอวังน้อยเข้าร่วมท

กิจกรรมด้วย

                        - ปาเป้าลูกโป่ง

                        - ระบายสี

        4. กศน.อำเภอบางบาล

                        -  จานกระดาษบิน

        5. กศน.อำเภอบางไทร

                        -  สมุดทำมือ

                        -  ระบายสีรูปภาพ

        6. กศน.ลาดบัวหลวง มีเจ้าหน้าที่ของ กศน.อำเภอบ้านแพรก เข้าร่วมทำกิจกรรมด้วย

                        - วาดและระบายสีภาพบนผืนผ้า

        7. กศน.อำเภอบางปะอิน

                        - จับเสือมือไว

                        - โยนห่วง

              สำหรับอำเภอที่ไม่ได้ส่งกิจกรรมเข้าร่วม   ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเสริมในแต่ประเภทกิจกรรมที่ได้จัดไว้

                            เรื่องการประชาสัมพันธ์งาน ผอ.กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยาจะสรุปรายละเอียดและนำส่งให้เทศบาลทำการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุและเสียงตามสาย และ กศน.จังหวัดฯ ได้ทำหนังสือเชิญโรงเรียนต่าง ๆ มาร่วมกิจกรรมแล้ว

                        ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม (ค่าวัสดุ ค่าของขวัญ) ให้เบิกจากเงินงบประมาณส่งเสริมการอ่านของแต่ละอำเภอ

             ได้ประสานกับ เรือมหาราชแจ้งว่า จะมีของขวัญเป็นกระเป๋าผ้า 300 ใบ หนังสือนิยาย 500 เล่ม เพื่อนำมาแจก    และ กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยาจะหากลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด

                         เรื่องที่ต้องประสานงาน

  1. เรื่องโต๊ะและเต้นท์
  2. เจ้าหน้าที่ตำรวจ
  3. ขอรางวัลจากเทศมนตรี

 

  

 

หมายเลขบันทึก: 325856เขียนเมื่อ 8 มกราคม 2010 13:03 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 มิถุนายน 2012 11:12 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (18)

เข้ามาเก็บข้อมูล

และรายงานการจัดกิจกรรม วันเด็ก ณ กศน.ตำบลเจ้าเจ็ด อ.เสนา

 http://gotoknow.org/blog/sena01/325872

 

รับทราบค่ะ พรุ่งนี้ 6.00 น. ขอกำลังเสริมในการตกแต่งสถานที่ด้วยค่ะ

  • มีป้ายติดเต้นท์ขนาด 50X12 เมตร จำนวน 4 ผืนค่ะ (กำลังดำเนินการพิมพ์อย่างเร่งด่วนอยู่)

ขอรายงานการจัดกิจกรรมวันเด็กของห้องสมุดประชาชนอำเภอพระนครศรีอยุธยา ณ โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย ค่ะ

ขอบคุณ อ.พรณรงค์ และ อ.ศิริรักษ์ครับ

รายงานการจัด กิจกรรมวันเด็ก 7  มกราคม 2553 กศน. อำเภออุทัย

กิจกรรมตำบลธนู (ห้องสมุดประชาชนอำเภออุทัย) ตำบลอุทัย ตำบลโพสาวหาญ ตำบลหนองไม้ซุง

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล จัดกิจกรรมวันเด็กปี 2553 ในวันที่ 8 มกราคม 2553

-ช่วงเช้า 9.00-12.00 น. ณ โรงเรียนวัดอัมพวา ตำบลบางหัก อำเภอบางบาล

            

-ช่วงเช้า 13.00-15.00 น. ณ โรงเรียนวัดปราสาททอง ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล

           

 

เห็นกศน อ.บางบาล 1 วัน 2 ตำบล เห็นแล้วเหนื่อยแทนคน กศน. จริงๆ

พรุ่งนี้ที่ อ. เสนา ก็จัดกิจกรรมวันเด็กด้วยที่ห้องสมุด กิจกรรมและของรางวัลมากมาย

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแพรก....ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2553 ขึ้นเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2553

สถานที่ หน้าห้องสมุดประชาชน และโรงเรียนวัดเขียนลาย

ส่วนวันที่ 8 มกราคม 2553 ได้เข้าร่วมงานวันเด็ก กับทางเทศบาลตำบลบ้านแพรกด้วยค่ะ

***ส่วนรูปภาพจะนำลงในวันต่อไปค่ะ...

 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เสาร์ที่ 9 มรกราคม 2553
จัดโดยห้องสมุดประชาชนอำเภอลาดบัวหลวงและ กศน.ลาดบัวหลวง

                  ห้องสมุดประชาชนอำเภอลาดบัวหลวง ได้จัดกิจกรรม
                     ในวันที่ 8 ม.ค.53 ณ.โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม
                  เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 116 คน

ในฐานะผู้ประสานงานขอขอบคุณทุกท่านทั้งผู้บริหารและคุณครู กศน.ทุกอำเภอสำหรับการร่วมงานที่ท่าน้ำวังจันทรเกษม

สวัสดีค่ะ อาจารย์ ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์

ขอให้มีความสุขมากๆ ค่ะ

วันที่ 10 มกราคม 2552  กศน.อำเภออุทัย
เปิดกศน.ตำบลหนองน้ำส้ม  โดยนายก อบต.หนองน้ำส้ม ให้เกียรติเป็นประธาน
กิจกรรมประกอบด้วย  1. การทำพวงมะโหตร  2. การทำเทียนเจล  3.  การห่อการบูร 4. การระบายสีตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์  ขอบคุณพี่น้องชาวตำบล หนองน้ำส้ม  และบุคลากร กศน.อุทัย นักศึกษา และทุกท่าน  ที่ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมพิธีเปิด

 

 

  

กำหนดการประเมินคุณภาพภายนอกฯ ของ หจก.ยู.พี.ประเมินและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- 9-11 ม.ค.53 กศน.อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
- 13-15 ม.ค.53 กศน.อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
- 17-19 ม.ค.53 กศน.อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา
- 21-23 ม.ค.53 กศน.อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
- 25-27 ม.ค.53 กศน.อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
- 29-31 ม.ค.53 กศน.อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
- 2-4 ก.พ.53 กศน.อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
- 5-7 ก.พ.53 กศน.อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จัดโดยห้องสมุดประชาชนอำเภอนครหลวงและกศน.อำเภอนครหลวง ห้องสมุดอำเภอนครหลวง จัดงานวันเด็กแห่งชาติปี 2553 ขึ้น เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2553 สถานที่จัดบริเวณห้องสมุดประชาชนอำเภอนครหลวงและช่วงบ่ายจัดที่โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)

   

วันที่ 9 มกราคม 2553 ห้องสมุดประชาชน " เฉลิมราชกุมารี " อำเภอท่าเรือ ร่วมกับ เทศบาลตำบลท่าเรือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ในอำเภอท่าเรือ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 ณ บริเวณโรงน้ำแข็งเก่า และ ถนนเลียบริมแม่น้ำป่าสัก งานเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. มีเด็กและเยาวชนมาร่วมกิจกรรมมากมาย สำหรับห้องสมุด ฯ มีไอศกรีมและแซนวิชแจกให้เด็ก ๆ ฟรี ส่วนกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการอ่าน คิด วิเคราะห์ สำหรับเด็ก ๆ ได้แก่ เกมส์สลับอักษร เกมส์เรามาช่วยกันลดภาวะโลกร้อนกันเถอะ และ เกมส์ปริศนาถอดรหัสที่ซ่อนของ มีของขวัญของรางวัลแจกให้เด็ก ๆ มากมาย

   

  

  

  

   

  

  

 

     

  

- ภาพกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติปี 2553

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี