เชื่อไหมแอปเปิ้ล..มี100กว่าชนิด...ที่อังกฤษ

*****

App1

*****

ต้องเชื่อ....ชมภาพสิคะ

Applee1

*****

นี่ด้วย Sam เป็นคนถ่ายภาพมาให้ชมค่ะ

Applee2

*****

นี่คือ ต้นแอปเปิ้ล

App3

*****

App4

*****

เมืองไทยน่าจะมี...น้องเกษตรยะลา...ว่าไงคะ