เรียนและรู้อย่างมีความสุข

5 ทฤษฎีการเรียนรู้

ทฤษฎีการศึกษาในบ้านเรานั้นมีมากมายทั้งเก่าและใหม่ แต่ทฤษฎีที่น่าสนใจ คือทฤษฎีการเรียนรู้ 5 ทฤษฎี ที่เริ่มเผยแพร่ในช่วงปฏิรูปการศึกษา ปี 2542 ได้แก่

            1. ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความสุข

            2. ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

            3. ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด

            4. ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุทรียภาพ และลักษณะนิสัย ศิลปะ ดนตรี กีฬา

            5. ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุทรียภาพ และลักษณะนิสัยการฝึกฝนกาย วาจา ใจ

   (จากหนังสือครูดีในดวงใจ...ครูกาญจนา  หงษ์วิไล)

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธำมรงค์ ไกรรัตน์ความเห็น (2)

kam
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ขอเป็นกำลังให้ ขอให้เริ่มสานฝันเพื่อนำไปสู่สิ่งที่เป็นจริง  แสวงหาสิ่งที่ดี ๆ หรือประสบการณ์ที่ได้มาจากแก่นแท้ของชีวิต นำมาเป็นวิทยาทาน  ประสานการเรียนรู้ระหว่างด้วย  ขอเอาใจช่ย

นายอนอัว
IP: xxx.41.167.246
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณท่านkamที่แวะมาเยี่ยมและให้กำลังใจ...จะพยายามสร้างสรรค์ผลงานสู่บ้านหลังน้อยนี้..เพื่อคอยต้อนรับแขกผู้มาเยี่ยม...อย่างเต็มศักยภาพ...ขอสัญญา!!!!

                            นายอนอัว....