ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักฯ  ได้ใช้เวลาหลังเที่ยง  สวดมนต์และนั่งสมาธิ  รวมเวลาประมาณ 40 นาที  ทุกวันจันทร์ พุธ และพฤหัสบดี  เป็นการใช้เวลาขณะพักกลางวัน  ได้อบรมจิต  ขัดเกลาจิตใจให้สงบ  ให้จิตได้พักจากการงานและเรื่องราวความวุ่นวายของชาวโลก  ปรับจิตให้พร้อมแก่การทำงาน