สวดมนต์และเจริญจิตภาวนา

ปฏิบัติธรรมหลังเที่ยง

ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักฯ  ได้ใช้เวลาหลังเที่ยง  สวดมนต์และนั่งสมาธิ  รวมเวลาประมาณ 40 นาที  ทุกวันจันทร์ พุธ และพฤหัสบดี  เป็นการใช้เวลาขณะพักกลางวัน  ได้อบรมจิต  ขัดเกลาจิตใจให้สงบ  ให้จิตได้พักจากการงานและเรื่องราวความวุ่นวายของชาวโลก  ปรับจิตให้พร้อมแก่การทำงาน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน saranchai_sความเห็น (0)