ทองดี ทิพยวงศ์

  ติดต่อ

  ศึกษานิเทศก์ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิชาเอก คหกรรมศาสตร์  

ปฏิบัติหน้าที่และผิดชอบงานดังนี้
1.งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
2.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
3.ที่ปรึกษาชมรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
4.ที่ปรึกษาชมรมครูดีในดวงใจ
5.การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
6.งานบูรณาการคิดวิเคราะห์ในการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระและโรงเรียนต้นแบบการสอนคิด
7.ประจำกลุ่มโรงเรียนหนองหาน 4
8.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญามอบหมาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 32458, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การศึกษา#erkm

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)