ทองดี ทิพยวงศ์

ศึกษานิเทศก์ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิชาเอก คหกรรมศาสตร์

ปฏิบัติหน้าที่และผิดชอบงานดังนี้
1.งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
2.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
3.ที่ปรึกษาชมรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
4.ที่ปรึกษาชมรมครูดีในดวงใจ
5.การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
6.งานบูรณาการคิดวิเคราะห์ในการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระและโรงเรียนต้นแบบการสอนคิด
7.ประจำกลุ่มโรงเรียนหนองหาน 4
8.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญามอบหมาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3

คำสำคัญ (Tags)#การศึกษา#erkm

หมายเลขบันทึก: 32458, เขียน: 31 May 2006 @ 14:06 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:24 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)