ติดต่อ

  ติดต่อ

การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน 44

  สภาพการใช้หลักสูตร44  
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพท.หนองบัวลำภูเขต 1 ได้ศึกษาและพัฒนารูปแบบการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ผลการศึกษาพบว่า ครูผู้สอนยังมีปัญหาในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด ซึ่งกลุ่มนิเทศกำลังเขียนรายงานการวิจัยเสร็จเมื่อไหร่จะนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโอกาสต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 32464, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

  คำสำคัญ (keywords): uncategorized

ความเห็น (1)

รออ่าน  รายงานวิจัย  ใช่ ทักษะการคิดหรือเปล่าคะ