26 ส.ค. 48 ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพ ดร.ภัสวลี คุณวีรวรรณและผู้แทนมูลนิธิพัฒนาพิจิตรมา Empower นักส่งเสริมการเกษตร เร่งให้ทำวิจัย

 

รศ.ดร.กาญจนา ระบุว่า การสื่อสารด้านการเกษตรช่างอาภัพ ทฤษฎีก็ไม่ค่อยมีคนสนใจสร้างหรือปรับปรุง งานวิจัยก็น้อยจนน่าใจหาย ทั้งๆ ที่เมืองไทยเป็นเมืองเกษตร และเกษตรกรเขาอยู่กับความเป็นจริง หิวก็หิวจริง อดก็อดจริง สมควรเร่งจัดการความรุ้และทำวิจัย เริ่มจากนักส่งเสริมการเกาตรก่อน แล้วชวนเกษตรกรมาร่วมเป็นหุ้นส่วน เพื่อให้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดย-เพื่อ-ของ เกษตรกร

ได้เลขเด็ดแล้วต้องลงมือซื้อหวยฉันท์ใด ได้ครูดีก็ต้องเร่งลงมือเพิ่มพูนความรู้จากการดู-ฟัง-ถาม-เขียนฉันท์นั้น

แต่ รศ.ดร. กาญจนา ระบุว่า จุดอ่อนที่สุดของอุดมการณ์ก็คือ ทุกคนรู้จักอุดมการณ์ ทุกคนอ้างว่ามีอุดมการณ์ แต่ไม่ลงมือทำสักที....จริงไหมเอ่ย