ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งภาคเหนือตอนล่างแห่งประเทศไทย

การเปิดตัวน้ำผึ้งของกลุ่มฯ จะให้ดังกว่า จาพนม ยีลัม แห่งภาพยนต์ Tom-Yam-Goong

         การดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาของกลุ่มฯ

 1. หาทุนมาก่อสร้างอาคารสำนักงานแบบ Three in One เพื่อเป็นอาคารภาคปฏิบัติ คือ ห้องสำนักงาน ห้องโชว์สินค้า และห้องสำหรับบรรจุภัณฑ์ (ซึ่งได้ผู้รับเหมาที่ปิดทองหลังพระมาช่วย)
 2. จัดหาผู้จัดการบริษัท (ที่ยังไม่ต้องใช้เงินจ้าง)
 3. ต้องจัดหาทุนเพื่อมารับซื้อผลิตภัณฑ์ผึ้งอย่างแรกที่มีปัญหาคือ น้ำผึ้ง (ความจริงผลิตภัณฑ์จากผึ้งมี 6 ชนิดด้วยกัน ซึ่งถ้าแปรรูปแล้ว จะเกิดผลิตภัณฑ์ไม่ต่ำกว่า 100 ชนิดแน่ ๆ)
 4. ต้องจัดทำฐานข้อมูลสมาชิก, ฐานข้อมูลจำนวนรังผึ้ง, ฐานข้อมูลการผลิตน้ำผึ้งชนิดต่างๆ (ชนิดของน้ำผึ้งแบ่งตามชนิดของน้ำต้อยหรือNectar ที่ผึ้งไปเก็บมาจากบริเวณเกสรตัวเมียของดอกไม้)
 5. ต้องรู้ว่า เกษตรกรจะผลิตน้ำผึ้งขายให้ใคร เท่าไร และคุณภาพอย่างไร
 6. ต้องแบ่งเกรดน้ำผึ้ง (ทำเป็นเจ้าแรก) และให้ราคาตามคุณภาพ
 7. ต้องใช้หลักการบริหารจัดการที่ดีและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายหรือเรียกว่า "Good Governance"
 8. ต้องจัดหาและจัดทำตลาดที่หลากหลาย (ไม่ควรต่ำกว่า 20 ช่องทาง)
 9. ต้องประชาสัมพันธ์กล่มให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย (กำลังทำอยู่นี่ไง)
 10. สิ่งที่สำคัญและต้องทำคือการเขียนแผนธุรกิจ และกำหนดยุทธศาสตร์ ของกลุ่ม และ จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
 11. สร้างพลังเครือข่ายและขอการสนับสนุนจากภาครัฐทุกรูปแบบ                               (ความจริงจะเขียนแค่ 10 ข้อเท่านั้นแหละ แต่ดันเป็น 11 ข้อไปได้)

        ฝ่ายประชาสัมพันธ์บอกข่าวมาว่า

        "การเปิดตัวน้ำผึ้งของกลุ่มฯ จะทำให้ดังกว่า จาพนม ยีลัม แห่งภาพยนตร์เรื่อง Tom-Yam-Goong เสียอีก"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งภาคเหนือตอนล่างแห่งประเทศไทยความเห็น (1)

มาลินี ธนารุณ
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

สู้ๆ ส่งใจเชียร์  สู้ๆ

ข้อ 8 อย่าลืมตลาด มน.ด้วยนา