เปิดดูได้ที่http://gotoknow.org/file/surapong/KM.xls