วันนี้ดิฉันได้โทรศัพท์ไปคุยกับเภสัชกรเอนก ทนงหาญ หนึ่งในทีมดูแลผู้ป่วยเบาหวานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม เพื่อถามความเป็นอยู่ของสมาชิก เพราะฟังข่าวจากวิทยุบอกว่าที่ธาตุพนมอาจมีน้ำท่วมในระยะนี้ คุณเอนกบอกว่าที่โรงพยาบาลไม่มีน้ำท่วม ยังทำงานกันได้เป็นปกติดี  
 

 เภสัชกรเอนก ทนงหาญ

ดิฉันสนใจทีมดูแลผู้ป่วยเบาหวานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนมเป็นพิเศษ เพราะตอนที่จัดตลาดนัดความรู้ ทีมของโรงพยาบาลนี้ขอมาเข้าร่วมกิจกรรมถึง ๖ คน โดยบอกว่าท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนใจและต้องการให้นำ KM มาใช้ เดิมจะมีคุณหมอปกรวิทย์ จิรัปปภา มางานนี้ด้วย พอถึงวันมาจริงคุณหมอปกรวิทย์ติดภารกิจมาไม่ได้ แต่ก็ส่งคุณหมอประกาศิต จิรัปปภา มาแทน ดิฉันจึงอยากทราบว่าตอนนี้ทำอะไรกันอยู่บ้าง คำตอบที่ได้รับจากคุณเอนก ฟังแล้วรู้สึกปลื้มใจ ทีมนี้ได้นำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปปฏิบัติต่อ แม้จะเพิ่งเริ่มต้น แต่ก็พอมองเห็นความสำเร็จอยู่เบื้องหน้า เพราะทีมมีความตั้งใจและท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนับสนุนอย่างเต็มที่ 

คุณเอนกบอกว่าจะเขียนเล่ามาเหมือนกัน แต่เห็นว่าเพิ่งจะเริ่มต้น ยังไม่ค่อยมีอะไรจะเล่า เกรงใจทีมงานของเครือข่ายที่ส่งเอกสาร (คงเป็นจดหมายข่าวและแบบสอบถาม) มาให้อยู่เรื่อยๆ ดิฉันบอกว่าจะเขียนลง blog ให้ แต่ถ้ามีส่วนใดไม่ถูกต้อง ขอให้คุณเอนกแก้ไขให้ด้วย คุณเอนกยังรับปากด้วยว่าจะพยายามเขียนเรื่องเล่ามาลงใน blog ของเราแน่ๆ  

ต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เก็บมาจากการคุยกับคุณเอนกค่ะ

ได้ idea มาจากคุณหมอบุญรัก (นพ.บุญรัก ธำรงลักษณ์กุล รพศ.ระยอง) กำลังจัดตั้งชมรมผู้ป่วยเบาหวาน แบบ "๑ ตำบล ๑ ชมรม" ทั้งหมดมี ๑๕ ตำบล ซื้อเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดให้ไว้ชมรมละ ๑ เครื่อง และสนับสนุน strip สำหรับตรวจเลือด เพื่อให้เป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรม ต่อไปชมรมคงจัดการกันเองได้เหมือนของคุณหมอบุญรัก เตรียมจะจัดอบรมให้ตัวแทนจากแต่ละตำบล (ตำบลละ ๑๐ คน) ในวันที่ ๗ กันยายนนี้ เพื่อให้เป็นแกนนำต่อไป

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ต้องการให้ลองนำกระบวนการ KM มาใช้กับผู้ป่วย แบบชาวบ้านเลย  แต่เนื่องจากมีผู้ป่วยจำนวนมาก ทีมงานจึงต้องมาคุยกันก่อนว่าจะทำอย่างไรกันดี

คุณหมอประกาศิต จิรัปปภา ซึ่งเป็นศัลยแพทย์ (ท่านเดียว) กำลังพัฒนาเรื่องการดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวาน โดยให้ความรู้และปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรในเรื่องนี้ให้ถูกต้อง อบรมบุคลากรทั้งโรงพยาบาล ให้ทุกคนรู้ว่าเรื่องของแผลที่เท้าไม่ใช่ปัญหาจากเส้นประสาทอย่างเดียว แต่เป็นปัญหาของเส้นเลือดด้วย

คุยกันพอเห็นภาพคร่าวๆ ไม่เหมือนกับไปรู้ไปเห็นด้วยตนเอง ดิฉันบอกคุณเอนกว่าจะไปเยี่ยมที่ธาตุพนม สมาชิกท่านใดสนใจร่วมสัญจรด้วย ติดต่อเข้ามาได้นะคะ

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๘