คณะทำงานการจัดการความรู้
หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร  นายมังกร  สุทธิโยค  เป็นประธาน   นายวรเกียรติ  วงศาโรจน์  เป็นเลขาฯ  นายสมยศ  จันทรุจานนท์  เป็นผู้ช่วยเลขาฯ

ติดต่อเรา    โทร. 0 7751 2017-8    โทรสาร 0 7750 6024        Email:[email protected] www.dit.go.th/cbwm32