ผู้สนใจ KM ใน SME ลองเข้าไปที่ http://pirun.ku.ac.th/~fsciang/km4sme/