สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กับงบผู้ว่า CEO

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
หากท่านเลี้ยงผึ้ง แล้วผึ้งจะเลี้ยงท่าน

 

       เมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2548 มีการเปิดโครงการฝึกอบรม กลุ่มเลี้ยงผึ้งวิสาหกิจชุมชน ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ณ หัอง SC 3-213  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโดยกลุ่มเลี้ยงผึ้งวิสาหกิจชุมชน โดยความร่วมมือของกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งภาคเหนือตอนล่างแห่งประเทศไทย (โปรดอ่านเรื่องบางส่วนจาก blog กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งภาคเหนือตอนล่างแห่งประเทศไทยด้วยครับ)  และโดยการสนับสนุนงบประมาณในการจัดฝึกอบรมของผู้ว่า CEO จังหวัดพิษณุโลก ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 

        หลังจากจัดสถานที่เรียบร้อยแล้ว พัฒนาการอำเภอเมือง พิษณุโลก คุณศิริพร เจริญสังข์ (รูปกลาง)  ได้กล่าวถึงความเป็นมาของการได้งบประมาณผู้ว่า CEO มาจัดการฝึกอบรมครั้งนี้ว่า เกิดจากเรื่องของกลุ่มอาชีพ โดยอำเภอเมือง มีกลุ่มอาชีพมากกว่า 80 กลุ่ม และมีเพียง 4 กลุ่มอาชีพที่ได้รับงบประมาณในครั้งนี้ คือ 1.กลุ่มเลี้ยงผึ้งวิสาหกิจชุมชนตำบลบ้านกร่าง 2. กลุ่มกลองมังคละ 3. กลุ่มเกาะคุ้มไพร 4. โรงสีชุมชนปากโทก สำหรับกลุ่มเลี้ยงผึ้งบ้านกร่างได้รับงบประมาณครั้งนี้รวม 80,000 บาท

        ส่วนพัฒนากรตำบลบ้านกร่าง คุณจริยา สมวันดี (รูปขวา) ได้กล่าวถึงกลุ่มเลี้ยงผึ้งบ้านกร่างว่า ได้รับเลือกมาแทนกลุ่มไก่ชน เนื่องจากโดนไข้หวัดนกเล่นงาน

        การฝึกอบรมนี้มี 2 วัน คือ วันที่ 27-28 สิงหาคม 2548 ส่วนวันที่ 29 สิงหาคม 2548 เป็นการไปดูงานนอกสถานที่ ตัวแทนจากสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเมือง อยู่กับเราเพียงครึ่งวันแรกเท่านั้น พอตอนบ่ายก็ต้องกลับแล้ว

        งานนี้มีวิทยากร 4 ท่าน คือ 1. นายเสวก พ่วงปาน ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งภาคเหนือตอนล่างแห่งประเทศไทย 2. นายสมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์ หัวหน้าหน่วยวิจัยผึ้งและผลิตภัณฑ์จากผึ้ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 3. อาจารย์ภาวิณี ชังเภา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนเรศวร   4. นายวิญญู พันธุ์เมืองมา นิสิตป.บัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ ผู้ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 

        กุลุ่มเลี้ยงผึ้งวิสาหกิจชุมชน ตำบลบ้านกร่างที่เข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้มีประมาณ 20 ท่าน มีทั้งชายและหญิง ผู้ชายสำหรับเลี้ยงผึ้งและยกรังผึ้ง ส่วนผู้หญิงสำหรับดูแลผึ้ง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผึง โดยเฉพาะน้ำผึ้ง  มาดูกันว่ามีใครกันบ้าง รูปซ้ายคือส่วนหนึ่งของผู้เข้ารับการอบรม รูปกลางคือ อ.ภาวิณี ชังเภา ส่วนรูปขวาคือ นายวิญญู  และนายดาว กันเกตุ ประธานกลุ่มเลี้ยงผึ้งวิสาหกิจชุมชนบ้านกร่าง ส่วนภาพล่างคือ คุณอุบล แม่บ้านภาควิชาชีววิทยา ผู้ดูแลเรื่องอาหารและอาหารว่าง สุดท้ายของขอบคุณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่กรุณาเอื้อเฟื้อสถานที่ในการฝึกอบรม รวมทั้งเจ้าหน้าที่ภาควิชาทุกท่าน.....สวัสดีครับ

                                   บันทึกโดย อาจารย์สมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 25th Anniversary Beemanความเห็น (0)