สถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ (สวร. - LR&D) ได้ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาภายใต้ โครงการระบบดีโรงเรียนมีคุณภาพ    เกิดความรู้สำหรับพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนมากมาย   สามารถเข้าไปดูได้ที่ http://lrd.thaihealthnet.com    ผมได้เข้าไปดูแล้ว ตอนนี้เว็บกำลังอยู่ระหว่างปรับปรุง

โครงการได้ดำเนินการ phase แรกจบแล้ว   มี รร. ในโครงการ ๒๐๙ แห่ง    เกิดโรงเรียนที่ถือได้ว่าอยู่ในระดับเป็นตัวอย่างหรือพร้อมจะถ่ายทอดประสบการณ์ให้ รร. อื่นๆ ได้ (มี best practice) ๖๐ รร. เช่น รร. อ่างทองปัทมโรจน์   รร. อนุบาลยะลา   รร. เบญจมานุสรณ์   รร. ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ   รร. วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ เป็นต้น

การดำเนินการในโครงการนี้ ใช้ KM เป็นเครื่องมือในการพัฒนาด้วย