วิชิต เยี่ยมเวหา

นายวิชิต เยี่ยมเวหา วุฒิการศึกษา กศ.ม. รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3


นายวิชิต  เยี่ยมเวหา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
บริหาร กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3ความเห็น (1)

โรงเรียนรอบรองไม่ได้การรับรอง
IP: xxx.143.164.147
เขียนเมื่อ 

ขอทราบแนวทางสำหรับโรงเรียนที่ได้รับร่างรายงานแล้วไม่ได้การรับรอง