GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

วิชิต เยี่ยมเวหา

นายวิชิต เยี่ยมเวหา วุฒิการศึกษา กศ.ม. รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3


นายวิชิต  เยี่ยมเวหา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
บริหาร กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): การศึกษาerkm
หมายเลขบันทึก: 32281
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

ขอทราบแนวทางสำหรับโรงเรียนที่ได้รับร่างรายงานแล้วไม่ได้การรับรอง