ความเห็น 652560

วิชิต เยี่ยมเวหา

โรงเรียนรอบรองไม่ได้การรับรอง
IP: xxx.143.164.147
เขียนเมื่อ 

ขอทราบแนวทางสำหรับโรงเรียนที่ได้รับร่างรายงานแล้วไม่ได้การรับรอง