ลงพื้นที่ ตำบลกะหรอ

สรุปการประชุม “คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช”

วันที่ 28 สิงหาคม 2548 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน ตำบลกะหรอ

การประชุมในครั้งนี้ เป็นการหารือร่วมกันเกี่ยวกับจัดตั้งกองทุน “การลดรายจ่ายวันละ 1 บาท เพื่อทำสวัสดิการภาคประชาชน ตำบลกะหรอ” ซึ่งมีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 13 คน (จาก 9 หมู่บ้าน) และคณะทำงานจาก มวล. 3 คน

เริ่มการประชุมโดย พี่ศักดิ์ (ประธาน) ได้แจ้งวาระการประชุมให้ทราบ มีทั้งหมด 3 เรื่องที่จะคุยในวันนี้ คือ

  1. เลือกการคัดเลือกคณะกรรมการที่หมดวาระ วันที่ 5 กันยายน 2548
  2. การจัดทำสวัสดิการ
  3. การจัดทำสินค้า OTOP ประจำตำบล เพราะว่าตำบลกะหรอยังไม่มีสินค้าชุมชน

แล้วพี่ศักดิ์ ก็ได้เล่าความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัล “ผู้นำองค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชน ดีเด่น” ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ และใบประกาศเกียรติคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นความภาคภูมิใจมาก ที่ประชาชนคนธรรมดาที่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าและได้รับพระทานเข็มและใบประกาศจากพระหัตของพระองค์ท่าน

จากนั้นก็ให้คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมที่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2548 เล่าสิ่งที่ได้รับจากการไปเข้าร่วมประชุมที่จังหวัดสงขลา ว่าได้รับอะไรบ้าง

พี่นี ได้เห็นว่าจังหวัดสงขลา มีหน่วยงานหลายหน่วยงานให้ความร่วมมือในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการมาก ส่วนตำบลกะหรอมีหน่วยงานที่จะให้ความร่วมมือน้อย (ได้เห็นถึงความแตกต่าง)

พี่สมรักษ์ ได้เห็นว่าการจัดห้องประชุมจัดได้สวยงามเหมาะสม และคิดว่างานระดับใหญ่ ไม่ใช่งานระดับเล็ก ๆ เป็นโครงการที่ดี และทีมกะหรอจะก่อให้เกิดได้อย่างไร

พี่ภูวนาถ และพี่แม็ค เมื่อเห็นทีมสงขลาก็อยากให้ทีม กะหรอ รีบจัดตั้งกองทุนสวัสดิการขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อเพื่อนชาวบ้านทุกคนที่มีโอกาสได้รับสวัสดิการแบบข้าราชการ

เมื่อเล่าความรู้สึกที่ตนเองได้รับจบลง พี่พัชรีย์ ก็เข้าสู่กระบวน KM โดยให้กรรมการแต่ละหมู่บ้านกำหนดตัวชี้วัดของแต่ละหมู่บ้าน และให้กรรมการแต่ละหมู่บ้านกรอกข้อมูลของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อจัดเก็บไว้เป็นข้อมูลพื้นฐาน และได้ร่วมกันปรึกษาการจะนำผลงานไปเสนอในเวทีสัมมนา ช่วงปลายเดือนกันยายน 2548 นี้ ว่าจะนำเสนอในรูปแบบใด ก็คิดว่าจะใส่ข้อมูลลงในแผ่นซีดี และในช่วงแรกก็จะร้องเพลงปลุกใจ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วมประชุม และช่วงจบก็จะร้องเพลงปิดท้ายแล้วค่อยมาดูกันต่อว่าเวทีสัมมนาปลายเดือนกันยายน ของทีมกะหรอจะออกมาในรูปแบบใด

“การประชุมในครั้งนี้ ได้เห็นความตั้งใจของทีมกะหรอ ว่ามีความตั้งใจมากที่จะจัดตั้งกองทุนสวัสดิการลดรายจ่ายขึ้นมา เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนกะหรอ และวันที่ 1 กันยายน 2548 ทีมกะหรอจะไปเรียนรู้การจัดตั้งกองทุน ที่จังหวัดสงขลา นี้นับเป็นก้าวแรกของทีมกะหรอ ทีมผู้ประสานฯ ก็ขอเป็นกำลังใจให้ สู้ต่อไปนะค่ะ เป็นประโยชน์สุขของทุกคน ก่อนปิดการประชุมทีมกะหรอก็ได้ซ้อมร้องเพลง จำนวน 4 เพลง สนุกสนานมากคะ”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#เครือข่าย#6#พื้นที่

หมายเลขบันทึก: 3177, เขียน: 29 Aug 2005 @ 13:12 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:10 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)