“งานวิจัย” ย้ายไป CITCOMS แล้วครับ

ย้ายที่ทำงานจากกองบริการการศึกษา (ตึกมิ่งขวัญ) ไปอยู่ที่ใหม่ชั้น 6 ตึก CITCOMS (บริเวณเดียวกันกับหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา)
         วันเสาร์ที่ 27 ส.ค.48 ตัวผมเองต้องไปสอน นิสิต ป.โท ที่เรียนวิชาเอกประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนทีมงานในงานวิจัย ต้องเหนื่อยกันทั้งสองวัน ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 27-28 ส.ค.48 เนื่องจากต้องช่วยกันย้ายที่ทำงานจากกองบริการการศึกษา (ตึกมิ่งขวัญ) ไปอยู่ที่ใหม่ชั้น 6 ตึก CITCOMS (บริเวณเดียวกันกับหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา) 

         จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัยและทุกท่านทราบโดยทั่วกัน เบอร์โทรภายใน (0 – 5526 – 1000 – 4 ต่อ) 

         1. ห้อง 603 ผู้ช่วยอธิการบดี เบอร์ภายใน 1576 
             (ผศ.ดร.เสมอ ถาน้อย) 

         2. ห้อง 604 หัวหน้างานวิจัย เบอร์ภายใน 1577 
             (นางจรินทร จันทร์นฤมล) 

         3. ห้อง 606 งานธุรการ/การเงิน เบอร์ภายใน 1578
             (นางณิชนันทน์ ฟักบัว) 
             งานเครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง 
             (นางสาวนุจนาจ แจ่มขำ) 

         4. ห้อง 607 งานประสานงานทุนวิจัยงบประมาณรายได้, เบอร์ภายใน 1647
             งบประมาณแผ่นดิน (นางสาวมีนา สุนันตา) 
             งานประสานงานทุนวิจัยงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 
             (นางสิริกร ชูแก้ว) 

         5. ห้อง 610 งานประสานงานการวิจัยในมนุษย์, วิจัยในสัตว์ทดลอง, เบอร์ภายใน 1648
             ความปลอดภัยทางชีวภาพ (นางจิตรี น้ำเงินสกุลมี)  
             งานหน่วยบริการเคลื่อนที่ ฯ 
             (นางสาววิภา เพิ่มผลนิรันดร์)

         6. ห้อง 612 งานคลินิกเทคโนโลยี  เบอร์ภายใน 1646
             (นางสาวเอมอร สารเถื่อนแก้ว) 

             หมายเลขโทรสาร 0-5526-1107 

         วิบูลย์ วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)