สานเส้นสายไปสู้ฝันอันสุดสวย


อันของสูงแม้นปองต้องจิต ไม่คิดปีนป่ายจะได้หรือ

 

 

สานเส้นสายไปสู้ฝันอันสุดสวย

    

 สานเส้นสวย      ร้อยรัด          แล้วถักทอ

จึงเกิดก่อ               ตะกร้าสวย     ด้วยมือฉัน

แรงจูงใจ                ใฝ่เรียนรู้        สิ่งสำคัญ

พร้อมสร้างฝัน       สู่การงาน        การทำกิน

ตะกร้าสวย             หลากสี            มีค่าล้น

ฝึกฝนคน               รักงาน             รักท้องถิ่น

จ่ายตลาด              ลดโลกร้อน      รักษ์ผืนดิน

หากทำกิน             สร้างรายได้     ไม่ฝืดเคือง

ชาวไทยรัฐ            วิทยา               หกสิบสาม

จึงมีความ              อยากรู้             ให้ปราดเปรื่อง

ทำโครงงาน          อาชีพ              ให้รุ่งเรือง

เพื่อประเทือง        ปัญญา             หาเลี้ยงตน

จึงนำเอา             ภูมิปัญญา          มาเรียนรู้

เอาชาวบ้าน         มาเป็นครู           สู่มรรคผล

ตั้งใจจริง             จะสำเร็จ           ทุกทุกคน

จึงเกิดผล            ของงาน            ตระการตา

 

คุณครูสุจิตรา  สาสิงห์ ครูที่ปรึกษาโครงงาน

โครงงานอาชีพการสานของใช้จากเส้นพลาสติก

                    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)

                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1

 

ความสำคัญและความเป็นมาของโครงงาน

        สมัยก่อนปู่ ย่า ตา ยาย ได้ทำการจักสานของใช้ในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต โดยนำวัสดุจากวัสดุธรรมชาติมาใช้ในการจักสาน เช่นไม้ไผ่  หญ้าแฝก  กก  ผือ และอีกหลายๆ อย่าง จนก่อให้เกิดงานอาชีพสืบต่อกันมาเป็นภูมิปัญญาสู่ลูกหลาน แต่วัสดุอุปกรณ์จากธรรมชาติเหล่านั้นไม่คงทนเท่าที่ควร  ปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ เกิดขึ้นมากมายทำให้มีการดัดแปลงจากอุปกรณ์เหล่านี้ ไปเป็นเส้นพลาสติกแทน โดยได้นำเอาเส้นพลาสติกที่มีลักษณะคล้ายตอกแต่มีสีสันลวดลายที่สวยงามและคงทนมาทำการสาน  สภาพปัจจุบันเด็กและเยาวชนถูกสภาพสังคมแห่งการบริโภคนิยม เป็นผู้บริโภคมากกว่าเป็นผู้ผลิต ขาดความคิดสร้างสรรค์ ทำงานไม่เป็น ขาดวินัย ไม่มีความอดทนต่อความยากลำบาก ในขณะที่เวลาเรียนก็ไม่มีสมาธิ เพราะจิตใจ ไม่ได้สนใจในสิ่งที่เรียน กลุ่มของเราจึงได้สนใจและจัดทำโครงงานอาชีพการสอนตะกร้าพลาสติก เพราะเห็นว่าตะกร้าพลาสติก มีความความสวยงาม และมีความคงทน ประกอบกับวัสดุในการสานเช่นไม้ไผ่ เริ่มหายากและมีความยุ่งยากในการผลิต การจัดทำโครงงานอาชีพการสานตะกร้าพลาสติก จึงเป็นการเรียนรู้ที่จะส่งเสริมให้เกิดนิสัยรักการทำงาน มีความอดทน มีจิตสาธารณะที่จะกระตุ้นให้ชุมชนได้เลิกใช้ถุงพลาสติกที่ก่อให้เกิดโลกร้อน ฝึกทักษะการจัดการในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ทั้งยังทำให้เกิดสมาธิในการเรียนและเป็นความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดียิ่ง

 

วัตถุประสงค์ของโครงงาน

         1. นักเรียนสามารถสานของใช้จากเส้นพลาสติกได้

         2. นักเรียนสามารถนำมาจำหน่ายผลิตภัณฑ์มีรายได้ระหว่างเรียน

         3. นักเรียนเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ

 

ขั้นตอนการทำงาน

          ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ประกอบด้วย เส้นพลาสติกหลากสี กรรไกร คีมตัด ลวดเบอร์ 12  คลิบหนีบผ้า

          ขั้นที่ 2 ขั้นสานก่อก้นของใช้

          ขั้นที่ 3 ขั้นสานขึ้นรูปของใช้

          ขั้นที่ 4 ขั้นสานขอบปากของใช้

          ขั้นที่ 5 ขั้นจัดทำก้นฐานวางของใช้

 

ผลการศึกษา

         จากการทำโครงงานอาชีพการสานของใช้จากเส้นพลาสติก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถสานของใช้จากเส้นพลาสติกได้ สามารถจัดจำหน่ายและเป็นช่องทางในการประกอบอาชีพได้ ผลการจัดทำโครงการ สรุปได้ดังนี้

           1. นักเรียนสามารถนำเส้นพลาสติกมาสานเป็นของใช้ได้ดังนี้ คือ

                1.1 ตะกร้าพลาสติก

                1.2 กระเช้าของชำร่วย

                1.3 กระเป๋าใส่เสื้อผ้า

                1.4 ใช้เป็นภาชนะที่เก็บเครื่องใช้ในบ้าน

            2. นักเรียนสามารถนำมาจำหน่ายผลิตภัณฑ์มีรายได้ระหว่างเรียน

                 2.1 นักเรียนที่เข้ากลุ่มจักสานของใช้จากเส้นพลาสติก จำนวน 30 คน แต่ละคนผลิตได้คนละ 5 ชิ้น ราคาชิ้นละ 50 บาท  มีรายได้โดยรวมจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ทั้งสิ้น 7,500 บาท

                 2.2 นักเรียนโดยรวมมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ ร้อยละ 90

 

ผลที่ได้รับจากโครงงาน

                1. นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีความภูมิใจในผลงาน มีความอดทนและมีนิสัยรักการทำงาน

                2. นักเรียนเห็นคุณค่าของเงิน มีความประหยัด พึ่งพาตนเองได้

                3.  นักเรียนมีสมาธิในการเรียนรู้

                4. นักเรียนมีจิตสาธารณะรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน

 

        ขอขอบคุณ       ผู้เชี่ยวชาญ        ท่านชี้นำ

ผู้ที่ทำ                     ให้ความรู้           สู่โลกกว้าง

ขอสัญญา                 จะนำไป           ใช้นำทาง

เพื่อเสริมสร้าง            ความรู้              สู่สากล

บทขอบคุณคณะครูนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63(ชุมชนบ้านคำแดง)
ที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และมันสมองที่ชาญฉลาด ก้าวสู่ฝันอันสูงสุดร่วมกัน

                          นายพรชัย  ภาพันธ์

   ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63(ชุมชนบ้านคำแดง)

                      19 พฤศจิกายน 2552  เวลา 19.30 น.

 

 

                           

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 317376เขียนเมื่อ 1 ธันวาคม 2009 11:53 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 21:59 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (50)

สวัสดีค่ะ

แวะมาชื่นชมและเชียร์ค่ะ

คนไม่มีรากเคยทำงานโครงการ ค่ะ 

ครูภูมิปัญญาไทย มากมายเต็มแผ่นดิน พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชนค่ะ

จึงนำเอา             ภูมิปัญญา          มาเรียนรู้

เอาชาวบ้าน         มาเป็นครู           สู่มรรคผล

ตั้งใจจริง             จะสำเร็จ           ทุกทุกคน

จึงเกิดผล            ของงาน            ตระการตา

(^___^)

 

สวัสดีครับท่านพรชัย มาชื่นชมครับ กับการต่อเชื่อมภูมิปัญญาท้องถิ่น กับวัสดุสมัยใหม่เพื่อใช้ในครัวเรือน

ลดภาวะโลกร้อน ที่สำคัญคือสานสายใย

สานฝัน สานใจสานต่อร้อยเชื่อมกาลสมัยครับ

สวัสดีค่ะ...ท่าน ผอ. P พรชัย

ขอบคุณเรื่องราวบันทึกเรื่องดีดี"โครงงานอาชีพการสานของใช้จากเส้นพลาสติก" ที่มีมาแบ่งปันค่ะ

มาชม

เห็นภาพกิจกรรม

คำกลอนน่าสนใจดีแท้นะครับ...

ขอบคุณคนไม่มีราก

ที่มาเปิดหัวแสดงความคิดเห็นครับ ชาวบ้านมีความเจนจัดในการปรับตัวเพื่ออยู่กับสภาพแวดล้อม

อยู่เหนือปัญหาที่ชาญฉลาดครับ โครงงานนี้เด็กชอบ มีความสุข กับการทำงาน

จุดขายอยู่ที่ภูมิปัญญากับวิวัฒนาการครับ

ขอบคุณท่านวอญา ผู้เฒ่า

ไม่ย้อนยุค แต่เชื่อมต่อกาลเวลาดังเช่นท่านว่าครับ

                 

                               แวะมาคารวะ 

                      ป้าดโธ้  เก่งทั้งครู  ทั้งนักเรียน นะคะ   ชื่นชมค่ะ

                   

ขอบคุณ คุณครูอิ๊ด

ครูขยัน นักเรียนชอบ จึงประกอบเป็นโครงงาน ขอบคุณครูที่ประคับประคองเด็ก

อาจจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับ

ขอบคุณ ดร ยูมิ

อยากให้ท่านแนะนำด้วยครับ เผื่อจะปรับให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับ

มาร่วมชื่นชมกิจกรรมดีๆค่ะ...ดิฉันเคยเล่างานฝีมือคล้ายๆกันนี้จากวัสดุกล่องนมค่ะ...

http://gotoknow.org/blog/nongnarts/268341

เส้นสาย ลายสวยเหล่านี้

ทำเป็นของใช้ได้หลากหลาย

น่าใช้ด้วยค่ะ  คุณครูเก่งจัง

ขอบคุณคุณครูวิไล บุรีรรัตน์

ขอบคุณดอกไม้สวยที่นำมาฝาก ขอบคุณครูที่ส่งเสริมเด็กให้กล้าคิดกล้าทำ ผู้บริหารก็แบบผู้นำแหน่ครับ

เรียน คุณนงนาท

ขอบคุณกระเป๋าจากกล่องนมที่ส่งมาให้ จะลองให้ครูพาเด็กจัดทำโครงงงานครับ

ขอบคุณ คุณครู ป.1

ตอนนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะให้ทำเป็นกระเช้าดอกไม้อวยพรปีใหม่ครับ

 • สวัสดีค่ะ  ท่านผอ.พรชัย
 • อ่านแล้วก็ชื่นชม  เสริมอาชีพ  เสริมรายได้  ภาคภูมิใจ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • ขอบพระคุณบันทึกดี ๆ ที่แบ่งปันค่ะ

 • สวัสดีค่ะ
 • ขอชื่มชมกันก่อนเลยค่ะ เก่งจังเลยมีเรื่องใหม่ในเวลาที่ใกล้เคียงกัน ไม่เหมือนบุษรากว่าจะคลอดได้แต่ละเรื่องต้องใช้เวลาเป็นแรมเดือนเลยก็มี....อย่างนี้บุษราต้องปรับปรุงตัวเองอย่างหนักซะแล้ว (555)
 • "อะไรที่เราคิดได้ก่อนเมื่อผลลัพธ์ออกมาเราจะคิดน้อยกว่าเดิม แต่อะไรที่เราทำโดยไม่คิดหรือคิดน้อย มันจะทำให้เราคิดมากทีหลังเสมอ"
 • ความภาคภูมิใจกับปัญญาท้องถิ่น กับวัสดุสมัยใหม่เพื่อใช้ในครัวเรือนลดภาวะโลกร้อนได้ดีทีเดียว
 • ขอบคุณเรื่องราวดี ๆ ที่นำมาถ่ายทอดให้ได้รับรู้กันค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณพรชัย ขอบคุณที่ไปชมกล้วยไม้

ตะกร้าฝีมือนักเรียน สวย ๆ ถ้าอยู่ใกล้จะไปช่วยอุดหนุน

แต่งกลอนเก่งค่ะ

เป็นครูคุณภาพจริง ๆ

สวัสดีค่ะท่าน ผอ.พรชัย

* ชื่นชมมากค่ะ การจัดการเรียนการสอนโดยการทำโครงงาน คิดให้เด็กเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ รู้จักการวางแผน และแก้ปัญหา ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีที่จะพัฒนาเด็กไทย การศึกษาให้เจริญก้าวหน้าต่อไปยิ่งๆ ขึ้น  โครงงานที่เด็กทำออกมาเป็นตัวชีวัดที่ดีที่สุดว่าเด็กเขามีทักความรู้ ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (K P A) ไม่ต้องไปสืบค้นจากหลักฐานใดๆ เลย

* ต้องขอภัยที่ไม่ได้มาเยี่ยมทักทาย ท่าน ผอ. เสียนาน เนื่องจากเพื่อเสร็จจากการประเมิน สมศ. เมื่อวันที่ 30 นี้เองค่ะ  เมื่อวานก็ควบุคฒนักเรียนไปร้องเพลงชาติที่ศาลากลาง...มา เลยพึ่งได้โอกาสเข้ามาทักทายวันนี้

* ท่าน ผอ. สบายดีไหมคะ...

* ด้วยความระลึกถึงค่ะ

 

ขอบคุณ คุณครูธรรมทิพย์

รายได้เป็นส่วนหนึ่ง แต่สิ่งที่ตามาจากการทำโครงงานมากมาย ดังท่านสรุปมาให้ครับ

ขอบคุณสาวน้อย บุษรา

น้องสาวคนนี้กำลังบอกพี่ว่า ให้คิดก่อนทำใช่ไหมครับ เขาบอกทำไม่คิดอันตราย คิดไม่ทำก็เสียเวลา

"อะไรที่เราคิดได้ก่อนเมื่อผลลัพธ์ออกมาเราจะคิดน้อยกว่าเดิม แต่อะไรที่เราทำโดยไม่คิดหรือคิดน้อย มันจะทำให้เราคิดมากทีหลังเสมอ"

ขอบคุณ คุณ nana งาน พสว.ศอ.8

ปีใหม่จะส่งเป็นของขวัญไปให้ครับ แต่คงเป็นขนาดเล็กนะครับ

ขอบคุณ คุณครูใจดี

ท่านคงผ่อนคลายแล้วจากการประเมินภายนอกแล้ว คงเป็นรอบ 2 กระมังครับ

คงผ่านระดับดีมาก เพราะมีบุคลากรที่เก่ง อย่างคุณครูใจดีคนนี้

เรียนท่านผอ.พรชัย

 •  เห็นกิจกรรมดี ๆ เด็กๆ ได้ฝึกทักษะ เชื่อว่าจะติดตัวไปอีกยาวนาน ...ชื่นชมโครงการดี ๆ อย่างนี้ค่ะ
 • ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมเยียนค่ะ

สวัสดีค่ะ ขอชื่นชมโครงการดีๆอย่างนี้นะคะ ที่มุกดาหาร ทำเป็นสินค้า OTOP ขายดีมากๆ

มาเที่ยวงานไหมนะคะ เชิญมาเยือนcentral เขาออกแบบตึกเป็นรูปกระติบข้าวนะคะ

หวังว่ามาขอนแก่นจะมีโอกาสได้ต้อนรับนะคะ

แวะมาเยี่ยมอาจารย์ครับ

การฝึกเด้กทำกิจกรรมแบบนี้ดีมากนะครับ

เด็กและเยาวชนสมัยใหม่มักสมาธิสั้นครับ เพราะสื่อต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามารวดเร็วมาก

การฝึกให้เด็กนั่งหลับตาทำสมาธิ มักไม่ค่อยได้ผล

กิจกรรมในบันทึกเป็นกิจกรรมที่ดีมากในการฝึกสมาธิครับ

สวัสดีค่ะอาจารย์

 • น้องซิลเวียเข้ามาอ่าน..โครงงานอาชีพการสานของใช้จากเส้นพลาสติก..แล้วรู้สึกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวจริงๆ..ที่ทุกครัวเรือนน่าจะทำได้ด้วย.. ได้ลดขยะ..และแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนในระยะยาวได้ด้วย
 • ขอชื่นชมว่าเป็นโครงการที่ยอดเยี่ยมจริงๆค่ะ
 • ชอบอันนี้เป็นพิเศษค่ะอาจารย์.."ตะกร้าพลาสติก"..อยากให้แม่ใช้เวลาไปจ่ายตลาดค่ะ..ดูแล้วเท่ดีด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ

หวังว่าคงมีโอกาสได้ต้อนรับนะคะ

 

สวัสดีค่ะ ผอ. พรชัย  P

 • แวะมาเยี่ยมชม ..โครงงานอาชีพการสานของใช้จากเส้นพลาสติก
 • ยอดเยี่ยมจริงๆ   ได้งาน  ได้อาชีพ   ได้ใช้งาน
 • ภูมิปัญญาชาวบ้าน  สานต่อให้ลูกหลาน
 • ความรู้ไม่สูญหาย  ประยุกต์ใช้เหมาะสมกับยุคสมัย
 • เก่งที่ซู้ดดดดดด

 

 

                     Comment Hi5 Glitter

ขอบคุณท่านหนานเกียรติ

เด็กสมาธิสั้น ครูต้องหากุศโลบาย ให้เขามีสามธิ

แต่ครูสมาธิสั้น อยู่ไม่อยู่แน่เลย ฮ่า ฮ่า

ขอบคุณ คุณครู prayorm

ไปอุบลวันไหนครับจะไปเชียร์ครับ ผมไปวันที่ 9 ครับ

ขอบคุณแดง

จะฝากกระเป๋าไปให้อย่าลบที่อยู่ในโรงพยาบาลนะครับ ขอบคุณดอกกล้วยไม้แสนสวยครับผม

ขอบคุณ น้องซิลเวีย

ส่งที่อยู่มาให้ผมตามที่อยู่โรงเรียน ผมจะฝากกระเป๋าจ่ายตลาดให้คุณแม่ครับ

ขอบคุณคุณกานต์

ตอนนี้เด็กกำลลังเตรียมซ้อม การนำเสนอครับ

ปีนี้ประชุมครูให้จัดทำ หนึ่งครู หนึ่งโครงงาน หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงาน

กำลังติดตามโรงเรียนห้วยแถลงอยู่ครับ เด็กเขาเสนอโครงงานทางเวปไซต์

สวัสดีครับ ท่าน ผอ. พรชัย

 • ผมมาชื่นชมกับความสามารถของเด็กๆสมัยนี้เก่งๆกันทั้งนั้น
 • เจอกันที่อุบลฯนะครับท่าน
 • เด็กๆที่ห้วยเม็กวิทยาคม เข้าร่วม ทุกกลุ่มสาระประมาณ 50 กว่าๆครับ
 • ตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมครับ
 • ขอบคุณสำหรับมิตรภาพตลอดมา

ขอบคุณท่าน ท ณ เมืองกาฬ

ดีใจกับท่านทรงศักดิ์ นำเด็กไปตั้ง 50 ชีวิต ก็คงเป็นหลายรายการละซิ ขอให้ห้วยเม็กประสบความสำเร็จ

เอาใจช่วยครับ วันที่ 9 พบกันครับ

 • สวัสดีค่ะ อาจารย์พรชัย
 • แวะมาขอบคุณพี่ชายที่แวะไปให้กำลังใจนักเขียนตัวน้อยคนนี้ค่ะ
 • มีพี่ชายเก่ง ๆ น้องสาวก็จะขอเจริญรอยตามบ้าง มนุษย์ส่วนมากคิดที่จะเป็นฝ่ายผู้รับ มากกว่าการเป็นฝ่ายผู้ให้ สรุปแล้วได้ใจความว่าผู้ให้มีน้อยกว่าผู้รับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้สอยกันอย่างประหยัดค่ะ   (555)
 • จริง ๆ แล้วบุษรายังมีอะไรที่จะต้องปรับปรุงตัวเองอีกเยอะทั้งเรื่องงาน , การเขียนเรื่องเล่า ก็ยังรอให้พี่ ๆ น้อง คอยชี้แนะแนวทางให้บุษราด้วย บุษรายังมีอะไรที่ห่างไกลคนอื่น ๆ อีกหลายเท่าตัว ด้วยตัวเองมิใช่เป็นคนเก่ง  (มีอย่างเดียวที่เชิดหน้าชูตาให้กับครอบครัวได้ คือ อาศัยว่าเป็นคนขยันค่ะ)
 • ในฐานะผู้ให้บริการคนหนึ่งก็จะต้องให้ในสิ่งที่นอกเหนือหน้าที่เสมอค่ะ
 • ขอบคุณนะค่ะ

สวัสดีครับ พรชัย

 • ยอดเยี่ยมมากครับท่าน ผอ.
 • ชื่นชมด้วยความจริงใจครับ ท่านคือผู้บริหารชั้นยอด
 • ที่สมควรได้รับการยกย่อง
 • ขอบพระคุณท่าน ผอ.มากครับ
 • ไปเยี่ยมให้กำลังใจ "ทุ่งทานตะวันสุพรรณบุรี52" ม่อนชอบมากวิ่งเล่นไปทั่ว
 • ยุทธศาสตร์ของสุพรรณบุรี 1 ใน 3 ด้านคือการท่องเที่ยวครับ
 • จึงมีการวางแผนในการจัดการไว้อย่างดี เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก
 • บริเวณสถานที่ จัดเป็นโซนๆ ที่ถ่ายภาพที่ระลึก สถานที่เดินชม ที่จอดรถ
 • เรื่องถนนคงไม่ต้องบอกเพราะคนมองไม่เห็นอยู่ในรถก็ทราบว่าเข้าเขตสุพรรณบุรี
 • ขอบพระคุณโชคดีครับ

ขอบคุณ คุณบุษรา

สาวน้อย บุคคลแห่งคุณภาพจากโรงพยาบาลพะโต๊ะ ที่มาให้กำลังใจครับ

ขอบคุณทุกท่านนะคะ ที่เข้ามาเยี่ยมชมผลงานของพวกเรา

และอวยพรให้พวกเราด้วยนะคะ

จากคณะทำโครงงาน อาชีพ การสานของใช้จากเส้นพลาสติก

มาชม

ทาทัก แบบสบาย ๆ นะครับ

สวัสดีครับ ท่านผอ.

มาร่วมชื่นชมกับเด็กๆครับ

อยากได้สักใบ..ไว้ให้แม่ตอนไปตลาดครับ

ขอบคุณท่าน ผอ.ครับที่แวะไปเยี่ยม 

 • เรียน  ผอ.พรชัย
 • ขอบพระคุณที่ไปเยี่ยมพร้อมบอกปัญหาเรื่องการมองไม่เห็นภาพ
  คงเกิดจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างรุ่นค่ะ
 • ได้ลบบล็อกเดิมทิ้งแล้วตั้งชื่อใหม่ค่ะ  ลองเข้าไปอ่านนะคะ
  ผอ.คงชอบค่ะ http://gotoknow.org/blog/tham-tip2/317886

มาชื่นชมคุณครูคนเก่งค่ะ เก่งมากๆ ขอชมจากใจจริงค่ะ

ขอบคุณ คุณบุษรา

ผมก็ไปติดตามงานเขียนของคุณเช่นกันครับ แบ่งกันอ่านความในใจของแต่ละคน

ขอบคุณท่านผอ.ประจักษ์ ปานอินทร์

อยากไปเที่ยวครับท่าน สวยงาม ครบวงจร

ตามมาอ่านดครงงานครับ เป้นเรื่องที่ผมชอบมากที่สุดครับ มาขอบคุณหนังสือส่งตรงไปโรงเรียนได้เลยครับ

ขอบขอบพระคุณในความเมตตาที่ท่าน ผอ.ได้กรุณาอ่านบทความผม นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ต้องขออภัยด้วยครับที่ปั่นต้นฉบับไม่ทัน แต่บัดนี้ผมได้ลงไว้แล้วส่วนที่เป็นช่องแสดงความคิดเห็นที่ 8 ครับ

ขอบพระคุณท่าน ผอ.ครับ

ขอแสดงความนับถือ

คิดถึงท่าน อ้าย ผอ.พรชัยคะ และดีใจที่เห็นเด็กมีความสามารถทำตระกร้าพลาสติกได้หลากหลายรูปแบบ และเชื่อไหม  สุมีตระกร้าแบบนี้ถึง 5 ใบ แต่ก็คนละแบบ คะ  สุเอาไว้ถือเป็นกระเป๋าถือ สำหรับถือพก ใส่กระเป่าเงิน ใส่กล้อง แล้วก็มีเป็นตระกร้าทรงสี่เหลี่มจัตตุรัส ไว้ใส่เอกสาร สำหรับจะถือไปจัดรายการ  แล้วก็เหมือนตระกร้าหมากอันหนึ่งไว้ไปตลาดซื้อกับข้าว คนจะหัวเราะ แต่ไม่ใช่หัวเราะเยาะ เขาชื่นชม เพราะสุถือตระกร้าไป  แม่ค้าประหยัดถุงพลาสติกคะ สุให้ใส่ตระกล้าเลยคะ  นึกภาพ อิอิ  เชย เชย เหมือนหญิงแก่ถือตระกร้าหมาก  แต่ไม่สนสายตาใคร เพราะเราเชื่อมั่นในตนเอง และรู้ว่าช่วยลดภาวะโลกร้อน ถ้าคนถาม คือไม่ใช้ถุงพลาสติกมาก หรือลดการใช้ถุงพลาสติกคะ   แล้วก็มีตระกร้ากระเป๋า ทรงสี่เหลี่ยม ใส่เอกสารเฉพาะสำหรับจะไปขายประกันชีวิตคะ จะไปงานไหน หยิบกระเป๋าให้ถูก อยากถ่ายรูปมาประกอบให้ดูจังเลย ว่าสุมีจริงๆ  แต่ละกระเป๋า ไปงานต่างกันคะ 

-ดอกไม้ให้กำลังใจ กลุ่มนักเรียนและอาจารย์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 คะ  สู้สู้ คะ  ให้พัฒนาฝีมือให้เป็นระดับเทพเลยนะคะ

-และกระเป๋าที่วางโชว์อยู่นั่นแหละ สุมีหมดเลยทุกแบบคะ  ชอบ และอยากจะสนับสนุนคนทำ ให้เขามีกำลังใจ ในการทำออกมาขายประจำตลาดนัด พอให้เขามีรายได้ดีกว่าอยู่เฉยๆคะ  

-นักเรียนคนไหนสนใจ จากกิจกรรมนี้ เขาก็สามารถพัฒนาขนาดและรูปแบบ สลับสีเส้น ให้สวยงามหลากหลาย และมีความคงทน ได้ขายแน่นอน สุซื้อใบละตั้ง 120 บาท ถึงจะใบเล็ก ก็สมราคาคะ เพราะมันใช้เวลา และความพากเพียร กว่าจะเสร็จ ไปทำอย่างอื่นได้เงินเยอะกว่านี่ แต่ที่ว่าอย่างอื่น หาไม่มี ไม่มีงานที่พอจะทำได้เงิน ก็เลยมาสนใจทำ ก็มีรายได้ขึ้นมาได้คะ ถ้าเพื่อน GTK ใครอยากได้ ก็คงให้สนับสนุนกิจกรรมนี้ในท้องถิ่นตนเอง เพื่อการให้กำลังใจกันนะคะ ถ้าจะสั่งจากอาจารย์พรชัย ก็เป็นการสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียนไทยรัฐวิทยา 63 ได้ แต่จะลำบากการขนส่งหรือเปล่าเท่านั้นคะ

-ขอบคุณสิ่งดีๆมาให้กันชมนะคะ ขอบคุณและสวัสดีคะ

ขอบคุณ ดรขจิต ฝอยทอง

หนังสือกำลังรวบรวมส่งครับ

ขอบคุณคุณสุ

ดีใจที่มีคนรู้ข้อมูลการสานของใช้จากเส้นพลาสติก เอาแบบมาฝากในบล็อกด้วยครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท