ลีลาศสากล

                    ลีลาศสากล  เป็นศิลปะการเต้นรำชั้นสูงของชาวยุโรป  ซึ่งได้แพร่หลายเข้ามาในหมู่สังคมชั้นสูงของไทย  เป็นการแสดงออกถึงความเป็นสุภาพบุรุษ  และเป็นการดูแลเอาใจใส่ต่อสุภาพสตรีอย่างหนึ่ง  ซึ่งสุภาพบุรุษทั้งหลายไม่พึงปฏิบัติตนเป็นนักฉวยโอกาสขณะลีลาศ  เพราะนอกจากจะเป็นข้อตำหนิติเตียน  ดูถูก  ดูแคลนของสุภาพสตรีที่เป็นคู่ลีลาศแล้ว  ยังเป็นข้อครหานินทาต่อผู้ที่พบเห็นอีกด้วย  ฉะนั้นจึงใคร่ขอให้ท่านตระหนักและระมัดระวังในเรื่องนี้ให้มากเป็นที่สุด  เพื่อรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของตัวท่านเอง
                    ข้อควรปฏิบัติก่อน  หลังลีลาศ
                    1.  สุภาพบุรุษควรยืนโค้งให้เกียรติแก่สุภาพสตรี
                    2.  สุภาพสตรีควรถอนสายบัวให้เกียรติแก่สุภาพบุรุษ
                    หมายเหตุ  อาจจะใช้การไหว้แทน  ตามแบบขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
                    การยืน 
                    1.  สุภาพบุรุษ  ยืนตัวตรงหันหน้าเข้าหาคู่ลีลาศ  ยืดอก  เก็บพุง  อกผาย  ไหล่ผึ่ง  มือซ้ายจับมือขวาของคู่ลีลาศยกขึ้นพองาม  ( ระดับไหล่ )  มือขวาอ้อมไปโอบหลังคู่ลีลาศ  กางศอกตลอดเวลาประมาณ  45  องศากับลำตัว  ศอกไม่ควรตกมาแนบติดกับลำตัว  ยืนส้นเท้าชิดกับปลายเท้าห่างกันเล็กน้อย
                    2.  สุภาพสตรี  ยืนตัวตั้งตรงหันหน้าเข้าหาคู่ลีลาศ  มือขวาอยู่ในอุ้งมือซ้ายของคู่ลีลาศ  มือซ้ายวางพาดบนไหล่ขวาของคู่ลีลาศ  ปล่อยให้ท่อนแขนซ้ายวางทาบแขนท่อนบนของคู่ลีลาศ  ยืนส้นเท้าชิดกัน
                    การจับมือ     
                    1.  ให้หัวแม่มือซ้ายอยู่กลางอุ้งมือของคู่ลีลาศ  นิ้วที่เหลือโอบหลังมือคู่ลีลาศโดยให้สันมือคู่ลีลาศอยู่ในอุ้งมือ
                    2.  ตั้งหัวแม่มือซ้ายขึ้นให้หัวแม่มือของคู่ลีลาศโอบไปจรดปลายนิ้วชี้  นิ้วที่เหลือโอบหลังมือคู่ลีลาศโดยให้สันมือคู่ลีลาศอยู่ในฝ่ามือ
                    ข้อสังเกตในการลีลาศ
                    1.  สุภาพบุรุษ  จะออกด้วยเท้าซ้ายก่อนเสมอ  ไปทางด้านหน้าหรือทางซ้าย
                    2.  สุภาพสตรี  จะออกด้วยเท้าขวาก่อนเสมอ  ไปทางด้านหลังหรือทางขวา
                    ข้อควรระวัง 
                    1.  สุภาพบุรุษไม่ควรส่ายตัวหรือโยกตัวมากเกินควร  ไม่ควรก้าวยาวเกินไป
                    2.  การเปลี่ยนทิศทางไม่ควรดึงสุภาพสตรีแรงเกินควร  ควรจะพยายามเคลื่อนที่ด้วยปลายเท้าจะทำให้เกิดความนุ่มนวลขึ้นได้มาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สาระน่ารู้ความเห็น (0)