ที่มา ที่ไป KCC

วันนี้ผมขอเล่าให้ชาว CARD ได้รับรู้ถึงที่มา ที่ไป ของโครงการ KCC ตามนี้ครับ

เนื่องมาจากโครงการ KCC หรือ Knowledge Center for CARD ได้จัดตั้งและยังอยู่ในการดำเนินการช่วงแรก ผมขอชี้แจงถึงเหตุผล 2 ประการที่เราจำเป็นต้องร่วมมือร่วมใจกันครับ

ประการแรก (ที่มา)

- จากการที่เราได้ร่วมระดมสมองกัน และได้ขอรับการประกันคุณภาพ ในมิติที่ 4 เรื่องการพัฒนาองค์กร และ

- การตอบคำถามเรื่องการจัดการความรู้ ของ กพร. โดย มมส. ได้คัดเลือกโครงการ KCC เพื่อขอรับการประเมิน

ประการที่สอง (ที่ไป)

- เรา CARD คงต้องมุ่งไปในทิศทางที่ได้กำหนดไว้ใน วิสัยทัศน์ จากโครงการ KCC เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

 

ขอบคุณครับ
วิขิต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สายน้ำความคิดความเห็น (0)