GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ประกาศผลรางวัล "จตุรพลัง" ประจำเดือนเมษายน 2549

..คุณเอื้อ ตามนิยามของ สคส. คือ ผู้มีบทบาทในการบริหารงานแบบเอื้ออำนาจ ...

           ผลการพิจารณารางวัล "จตุรพลัง" แห่งเดือนเมษายน 2549  ที่รอคอยกันอย่างยาวนาน................. มาแล้วค่ะ

      คุณเอื้อ KM  ผู้มีบทบาทในการบริหารงานแบบเอื้ออำนาจ (empowerment)  คอยดูทิศทางเข็มมุ่ง คอยเชื่อมโยง  เสาะหาความสำเร็จแล้วนำมายกย่องชมเชย  สร้างวัฒนธรรมองค์กรและบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

ยอดคุณเอื้อแห่งเดือนได้แก่

คุณเรืองศักดิ์  ศรีวัฒนะ

Business Intelligence & Knowledge Manager

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  

0-2647-4554

อีเมล์ [email protected]

 

ยอดคุณอำนวย แห่งเดือนได้แก่

คุณสายัณห์ ปิกวงศ์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 7ว.  จ. กำแพงเพชร

สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร

โทร. 055-711060 

 

ยอดคุณประสานแห่งเดือนได้แก่

คุณสุรเดช  เดชคุ้มวงศ์

หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนวิชาการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

056 611288

อีเมล์ [email protected]

 

ยอดคุณลิขิตแห่งเดือนได้แก่

คุณระพีพร เกตุแก้ว

ประชาคมอุทัยธานี

119/23 ถ.ศรีน้ำซึม  ต.อุทัยใหม่  อ.เมือง

จ.อุทัยธานี 61000

โทรศัพท์/โทรสาร  056 571485

 

           ซึ่งของรางวัลที่จะมอบให้เป็นสินน้ำใจและกำลังใจของแต่ละท่านเป็น "เสื้อสามารถ สคส."  ค่ะ   แล้วจะจัดส่งให้นะคะ

 

คณะกรรมการพิจารณา

คุณอาทิตย์    ลมูลปลั่ง     ประธานกรรมการ

คุณวรรณา     เลิศวิจิตรจรัส    กรรมการ

คุณอุรพิณ      ชูเกาะทวด       กรรมการ

                                                                               

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 30961
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 8
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (8)

     ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยครับ

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะ
     ขอร่วมแสดงความยินดีกับทุกท่านครับ
ดีใจกับทุก ๆ ท่านค่ะ ทำจริง จงทำต่อไปค่ะ
  • เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับทุกๆ ท่านด้วยครับ
  • โดยเฉพาะยอดคุณประสาน ครับ
  • ขอร่วมแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยครับ

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยคะ

ยินดีกับทุกท่านค่ะ...โดยเฉพาะคุณอำนวย "สายัณห์ ปิกวงศ์"