ประชุมภาคีจัดการความรู้ราชการ ครั้งที่ 3

         ขณะนี้เห็นชัดแล้วว่ามีหน่วยราชการบางหน่วยทำ KM อย่างเข้าถึงหัวใจของมัน   ไม่ใช่ทำอยู่แค่เปลือกนอก

         การประชุมภาคีจัดการความรู้ภาคราชการเป็นการประชุมเพื่อ ลปรร.   หลักการคือในเรื่อง KM เราไม่มีครู  ไม่มีศิษย์   เรามีแต่กัลยาณมิตร  ทุกคนเป็นทั้งศิษย์และครูไปพร้อม ๆ กัน

         เมื่อวันที่ 25 พ.ค.49   ภาคี KM ภาคราชการนัดประชุม ลปรร. กันเป็นครั้งที่ 3   โดยกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นเจ้าภาพ   เรานัดมา ลปรร. กันเรื่อง Knowledge Assets - การออบแบบสร้างและใช้คลังความรู้

                                       

                                             บรรยากาศในห้องประชุม

         หน่วยงานที่นำเสนอคือ สคส.,  กรมอนามัย,  กรมส่งเสริมการเกษตร,  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ,  สถาบันบำราศนราดูร,  และศิริราช   เราได้เห็นรูปแบบของการจัดทำและใช้ KA หลากหลายรูปแบบ   เราย้ำกันว่าการทำ KM ไม่มีถูกไม่มีผิด   สิ่งที่พิสูจน์คือผลของมันที่ช่วยทำให้ไม่เพิ่มงานแต่ได้รับประโยชน์จากการทำ KM ที่งานดีขึ้น   คนมีความสุขขึ้น   หน่วยงานค่อย ๆ เปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรเป็นองค์กรเรียนรู้

                                     

                   ทีมสถาบันบำราศนราดูร นำโดย ผอ. พญ. อัจฉรา เชาวะวณิช  

                                  

                            ทีมจังหวัดชุมพร นำโดยคุณพรสกล ณ ศรีโต

                                  

                        ทพ. กฤษดา ปัญจนุวัฒน์ หัวหน้าทีมสถาบันทันตกรรม

                                  

                                 ทีมกรมอนามัย นำโดย ทญ. นนทลี วีรชัย

                                  

คุณสร้อยทอง เตชะเสน แห่งกรมอนามัย กำลังเล่านวัตกรรมในการใช้การทำแฟ้มภูมิปัญญาเป็นเครื่องมือพัฒนาคน

         หน่วยงานที่มาร่วมเรียนรู้คือ กรมทางหลวง,  กรมสุขภาพจิต,  กรมราชทัณฑ์,  มสธ.,  ม.รังสิต, ม.รามคำแหง,  สถาบันทันตกรรม,  กรมชลประทาน,  จังหวัดชุมพรและ กพร.   รวมแล้วมีผู้เข้าร่วมกว่า 50 คน

                                    

                                                 ทีมกรมทางหลวง

         ท่านที่สนใจอยากทราบรายละเอียดของการประชุมนี้   โปรดเข้า gotoknow.org แล้วค้นด้วยคำหลัก "ภาคีจัดการความรู้ภาคราชการ" จะได้อ่านบันทึกของหลากหลายคนที่น่าสนใจมากครับ

         การประชุมครั้งที่ 4   จัดวันที่ 17 ส.ค.49  เวลา 09.00 -13.00 น. ที่สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติหรือที่กรมทางหลวง (ยังไม่แน่)   เรื่อง "แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูงาน KM ประเทศญี่ปุ่น"   โดยทีมสถาบันเพิ่มฯ นำโดยคุณพรทิพย์  สุวานิโช

                                      

      ทีมสถาบันเพิ่มฯ ที่จะเป็นวิทยากรเล่าเรื่อง KM ในญี่ปุ่นในการประชุมคราวหน้า

                                      

             คุณพรทิพย์ สุวานิโช สถาบันเพิ่มฯ วิทยากรในการประชุมคราวหน้า

         ผมอยากเห็นการจัดเครือข่าย ลปรร. การจัดการความรู้ภาคราชการเช่นนี้ในส่วนภูมิภาคในภาคเหนือ  ภาคอีสาน  ภาคใต้  ภาคตะวันออกและภาคกลาง   จะเกิดคุณูปการต่อวงการราชการไทยอย่างยิ่งครับ

วิจารณ์  พานิช
 26 พ.ค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (3)

นนทลี
IP: xxx.152.5.11
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ สคส. เช่นกันค่ะ ที่ทำให้เวทีนี้เป็นอีกเวทีหนึ่งที่ กรมอนามัยได้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับนักจัดการความรู้ท่านอื่นๆ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดีในการต่อยอดการจัดการความรู้ของกรมฯ ค่ะ

อัจฉรา
IP: xxx.121.106.168
เขียนเมื่อ 
ขอบพระคุณที่ให้โอกาศ     จะพยายามใช้KMให้ป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานค่ะ
ธุวนันท์
IP: xxx.19.55.2
เขียนเมื่อ 

กรมส่งเสริมการเกษตรขอขอบพระคุณ สคส. มากนะคะที่ให้คำปรึกษาและชี้แนะตลอดมา เรายินดีมากที่ได้ร่วมกิจกรรมของสคส. จากการเข้าร่วมได้แนวคิดจากหน่วยงานภาคีที่หลากหลาย และได้เห็นคนในแวดวงราชการที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมีมากมาย  ภูมิใจมากคะ