ก็เหมือน http proxy debugger ตัวอื่นๆ เพียงแต่ว่าพัฒนาด้วย Java ทำให้ใช้ได้หลาย platform!

user posted image
user posted image

Links
Charles Web Debugging Proxy
Charles : Web Debugging Proxy