วันนี้ขอนำวรรณกรรมซีไรท์ที่เป็นผลงานของคนไทย  มาลงเพื่อยกย่องนักประพันธ์ที่ทำชื่อเสียง ให้ประเทศชาติ

คนไทย กับรางวัล ซีไรท์

ที่

ชื่อผู้แต่ง
ประเภท
ชื่อหนังสือ
พ.ศ.
1
คำพูน  บุญทวี
นวนิยาย
ลูกอีสาน
2522
2
เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์
บทกวี
เพียงความเคลื่อนไหว
2523
3
อัศศิริ  ธรรมโชติ
เรื่องสั้น
ขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง
2524
4
ชาติ  กอบจิตติ
นวนิยาย
คำพิพากษา
2525
5
คมทวน  คันธนู
บทกวี
นาฏกรรมบนลานกว้าง
2526
6
วาณิช  จรุงกิจอนันต์
เรื่องสั้น
ซอยเดียวกัน
2527
7
กฤษณา  อโศกสิน
นวนิยาย
ปูนปิดทอง
2528
8
อังคาร  กัลป์ยาณพงศ์
บทกวี
ปณิธานกวี
2529
9
ไพฑูรย์  ธัญญา
เรื่องสั้น
ก่อกองทราย
2530
10
นิคม  รายยวา
นวนิยาย
ตลิ่งสูงซุงหนัก
2531
11
จิรนันท์  พิตรปรีชา
บทกวี
ใบไม้ที่หายไป
2532
12
อัญชัน
เรื่องสั้น
อัญมณีแห่งชีวิต
2533
13
มาลา  คำจันทร์
นวนิยาย
เจ้าจันทน์ผมหอม
2534
14
ศักดิ์ศิริ  มีสมสืบ
บทกวี
มือนั้นสีขาว
2525
15
ศิลา  โคมฉาย
เรื่องสั้น
ครอบครัวกลางถนน
2536
16
ชาติ  กอบจิตติ
นวนิยาย
เวลา
2537
17
ไพวรินทร์  ขาวงาม
บทกวี
ม้าก้านกล้วย
2538
18
กนกพงศ์  สงสมพันธ์
เรื่องสั้น
แผ่นดินอื่น
2539
19
วินทร์  เลียววาริณ
นวนิยาย
ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน
2540
20
แรคำ  ประโดยคำ
บทกวี
ในเวลา
2541
21
วินทร์  เลียววาริณ
เรื่องสั้น
สิ่งที่มีชีวิตที่เรียกว่า คน
2542
22
วิมล  ไทรนิ่มนวล
นวนิยาย
อมตะ
2543
23
โชคชัย  บัณฑิต
บทกวี
บ้านเก่า
2544
24
ปราบดา  หยุ่น
เรื่องสั้น
ความน่าจะเป็น
2545
25
เดือนวาด  พิมวนา
นวนิยาย
ช่างสำราญ
2546
26
เรวัตร์  พันธ์พิพัฒน์
บทกวี
แม่น้ำรำลึก
2547

27

28

29

30

31

32

33

บินหลา  สันกาลาคีรี

งามพรรรณ  เวชชาชีวะ

มนตรี   ศรียงค์

วัชระ  สัจจะสารสิน

อุทิศ  เหมะมูล

ซะการีย์ยา  อมตยา

จเด็จ  กำจรเดช

เรื่องสั้น

เรื่องสั้น

กวีนิพนธ์

เรื่องสั้น

นวนิยาย

กลอน กวี

เรื่องสั้น

 

เจ้าหงิญ

ความสุขของกะทิ

โลกในดวงตาของข้าพเจ้า

เราหลงลืมอะไรบางอย่าง

ลับแล  แก่งคอย

ไม่มีหญิงสาวในบทกวี

แดดเช้าร้อนเกินกว่าที่จะจิบกาแฟ

 

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

ประเทศที่ร่วมเป็นสมาชิกของวรรณกรรมสร้างสรรค์เอเชี่ยน  ได้แก่
       ประเทศไทย    มาเลเซีย    สิงคโปร์  ฟิลิปปินส์  อินโดนีเซีย   เมียนม่า (พม่า)  เวียดนาม  กัมพูชาลาว   และ  บรูไน