ความเห็น 1389617

คนไทยกับวรรณกรรมซีไรท์

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับคุณ ตังเม ผมนับได้ ซีไรท์ ที่เป็นคนใต้มี 9 ท่าน ครับ ขอข้อมูลที่ถูกต้องด้วยครับท่าน