1. การออกแบบแบบจำลองระบบเข้าแถวที่มี จนท. ให้บริการหน่วยเดียวนั้น มักจะกำหนดให้เวลาเฉลี่ยของการใช้หน่วยบริการเป็นค่าคงที่ค่าเดียว
a. ถูกต้อง
b. ผิด


 

2. การออกแบบแบบจำลองระบบเข้าแถวที่มี จนท. ให้บริการหน่วยเดียวนั้น มีสมมุติฐานว่าหน่วยบริการให้การบริการได้เป็นค่าคงที่ค่าเดียว
a. ถูกต้อง
b. ผิด


 

3. การออกแบบแบบจำลองระบบเข้าแถวที่มี จนท. ให้บริการหน่วยเดียวนั้น การเข้าใช้ระบบมีค่าสูงหมายถึงอะไร
a. ระบบมีประสิทธิภาพสูง
b. ระบบมีประสิทธิภาพต่ำ
c. ผู้ใช้บริการต้องเข้าแถวรอนาน
d. ผู้ใช้บริการมีจำนวนมาก

-------------------------------------------------------------------------------------------------

อรรถชัย จินตะเวช, เชียงใหม่

๒๙ พ.ค. ๒๕๔๙