สวัสดีและขอขอบคุณทุก ๆ ท่านแทนพี่น้องชาวภาคเหนือตอนล่างโดยเฉพาะชาวอุตรดิตถ์ ที่ได้รับกำลังใจและกำลังทุนทรัพย์จากพี่น้องชาวไทยทุก ๆ ท่าน

    แต่ผมขออนุญาต ขอรับบริจาค "ทุนความรู้" ที่ทุก ๆ ท่านมีอยู่ในตัวเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องของเราในภายภาคหน้าครับ

 

    ตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว 5 วัน 5 คืน สำหรับอุทกภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับพี่น้องของเราชาวภาคเหนือตอนล่าง ธารน้ำใจหลั่งไหลกันมาอย่างไม่ขาดสาย โดยเฉพาะในวันเสาร์และอาทิตย์นี้ที่มีพี่น้องที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหลั่งไหลมาบริจาคทั้งของอุปโภคและบริโภค ข้าวปลาอาหารแห้ง ทรัพย์สินเงินทอง แต่ผมขอไหว้วอนทุก ๆ ท่านร่วมช่วยกันบริจาค "ความรู้" "แรงกาย" และ "แรงใจ" เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีก หรือถ้าห้ามไม่ได้ก็ขอให้ไม่ร้ายแรงอย่างที่เกิดขึ้นกับพวกเราในครั้งนี้ครับ

    ตอนนี้ข้าวปลาอาหารของพวกเรานับได้ว่ามีค่อนข้างมาก แต่ถึงแม้ว่าจะมีมากเท่าไหร่ ก็คงจะไม่เพียงพอกับสิ่งที่สูญเสียไป พวกเราขอรับบริจาค "ทุนความรู้" จากนักวิชาการทุก ๆ ท่านที่มีความรู้อย่างสูงส่งในเครือข่าย Gotoknow แห่งนี้ เพื่อที่จะช่วยให้พี่น้องที่ประสบภัย ไม่ประสบภัย และยังไม่ประสบภัย ได้ "ป้องกัน" ภัยต่าง ๆ เหล่านี้ไม่ให้มันเกิดขึ้น

    ขอบริจาค "เครือข่าย" ที่ทุก ๆ ทำงานกับผู้บริหารระดับสูงของประเทศ เครือข่ายที่จะเชื่อมโยงกับความรู้ความสามารถของทุก ๆ ท่าน ได้ร่วมลงหัว ลงตัว ลงแรง และลงใจ เพื่อป้องกันสิ่งต่าง ๆ ที่จะไม่ให้เกิดขึ้นกับพี่น้องไทยขึ้นอีกในอนาคต บรรเทาความร้ายแรง หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดีกว่าในปัจจุบัน

    ขอขอบคุณท่านนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถทุก ๆ ท่าน ที่จะช่วยกันบริจาคความรู้ความสามารถเพื่อป้องกันสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปครับ

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

 

ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ