เมื่อตอนไป ไหว้พระที่วัดเขาสุกิม ได้เขียนเล่าว่า เป็นวัดที่มี โบราณวัตถุ และ ศาสนวัตถุ จำนวนมากที่ มีคุณค่าที่ประเมินไม่ได้ และมีความสวยงามมาก  จึงขอนำรูปมาประกอบข้างล่างนี้ครับ (ขอบคุณ คุณหนูนวล...ผู้เชี่ยวชาญการดูของจิ๋ว ที่เอื้อเฟื้อภาพทั้งสอง)

โบราณวุตถุ ศาสนวัตถุ

ความสวยงาม และ คุณค่าของโบราณวัตถุ และ ศาสนวัตถุ เหล่านี้ จะมีคุณค่าหรือมีความสวยงามแค่ไหน อย่างไร ย่อมขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน  เช่น พระพุทธรูปเก่า ๆ สีดำ ๆ (รูปซ้าย) อาจจะเป็นที่สนใจเห็นว่ามีความสวยงามมาก มีคุณค่าที่ประเมินไม่ได้ ของคนหนึ่ง ใช้เวลาพินิจพิจารณา ชื่นชมอยู่ได้เป็นเวลานาน ๆ  แต่สำหรับอีกคนหนึ่งอาจจะมองว่า ไม่เห็นความสวยหรือมีคุณค่าตรงไหนเลย  สู้แจกันสีสวยสดงดงามขนาดใหญ่ ๆ (รูปขวา) ไม่ได้  นี่คือธรรมชาติของมนุษย์ที่มีความแตกต่าง ถ้าเราเรียนรู้ และ ยอมรับว่ามนุษย์เรามีความแตกต่างกันในมุมมอง  ยอมรับในความเห็นหรือความคิดที่แตกต่าง ก็จะทำให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นะครับ