ความเห็น 38315

ความสวย และ คุณค่า... ที่แตกต่าง

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ พยายามทำตัวให้น่ารักเหมือนทูติสันติภาพทั้งสองครับ  ยังต้องเรียนการนำภาพ animation ที่น่ารักมาใส่ต่อไปนะครับ  life long learning