โครงการ R2R


เวทีการเรียนรู้ครั้งนี้ นำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน

       เมื่อเริ่มพลิกฟื้นโครงการ R2R โรงพยาบาลยโสธร เราไม่รอช้ารีบด่วนดำเนินการ เริ่มที่พี่อื้อ มาชวนว่า"เราจะเริ่มต้นนะโดยที่จะเริ่มที่ตรงจุดไหนก่อนดี" กรอปกับดิฉันได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาศูนย์เรียนรู้ดูแลสุขภาพ:DM(เบาหวาน) ดิฉันก็เลยเสนอว่าเราเริ่มที่การพัฒนาระบบบริการพยาบาลผู่ป่วยเบาหวานเถอะ เพราะไหนๆ เราก็จะทำอยู่แล้ว เรานำหลักการ R2R และกระบวนการ KM มาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนครั้งนี้

       จากนั้นเริ่มนำเสนอสู่ผู้บริหารทางการพยาบาลว่าท่านจะเห็นควรอย่างไร จากนั้นจึงได้เริ่มเขียนโครงการเสนอ โดยวิทยากรที่เราเชิญมานั้น คือ คุณชายขอบ (อ.อนุชา หนูนุ่น) ผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข และเชี่ยวชาญต่อการนำทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้เกิดผลอย่างถ่องแท้...การเรียนรู้ครั้งนี้เราจะไม่เน้นภาคทฤษฎีที่เป็นการบรรยาย แต่จะเน้นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ หรือการทำ work shop เราคาดหวังว่าเวทีการเรียนรู้ครั้งนี้ นำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน มากกว่าที่จะเป็นการฟังบรรยายแล้วก็หายไป และที่สำคัญดิฉันอยากให้เกิดกระแสตื่นตัวเรื่อง การจัดการความรู้ (KM) เพราะครั้งหนึ่งที่โรงพยาบาลมีจัดบรรยายในหนึ่งวัน แต่ในเชิงปฏิบัติไม่เกิดเป็นรูปธรรมชัดเจนนักเพราะมองภาพไม่ออกว่าจะต้องนำมาใช้ได้อย่างไรบ้าง(จากการประเมินผลลัพธ์หลังเข้าฟังบรรยายเรื่อง KM ) เราผู้จัดครั้งนี้จึงคาดหวังว่า โครงการครั้งนี้น่าจะทำให้บุคลากรเราเข้าใจในกระบวนการ KM และ R2R ได้ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตการทำงานประจำวันได้จริง มากกว่าที่จะเป็นเพียงแค่ตัวชี้วัดว่าผ่านการเรียนรู้เรื่องนี้มาแล้วเท่านั้น

       กำหนดการครั้งนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นการรีบคว้าโอกาสที่"คุณชายขอบ"ได้เดินทางมาตามคำเชิญของท่านอาจารย์ JJ ท่านเอื้อ-อำนวย แห่งวงการ KM มหาวิทยาขอนแก่น เพื่อที่ท่านชายขอบจะได้มาอิสานครั้งเดียว...ไม่ต้องเดิน-ทางไปกลับหลายครั้ง การทำ work shop ครั้งนี้ดิฉันกำหนดไว้ 4 วัน คือวันที่ 6-9 มิถุนายน 2549 มีรายละเอียด ดังนี้

  • วันแรก จะเป็นการคุยกันในเรื่อง การวิจัยและการจัดการความรู้ อย่างไรที่จะเป็นโจทย์วิจัย R2R  ค้นหาโจทย์วิจัยจากงานประจำเพื่อทำR2R
    จากโจทย์วิจัยนี้มีที่มาที่ไปอย่างไน วิเคราะห์สาเหตุสู่หลักการและเหตุผล
  • วันที่สอง คุยกันในเรื่อง ทฤษฎีระบบและการคิดเชิงระบบ"ระบบสุขภาพในระดับจังหวัด"  ฝึกโจทย์วิเคราะห์ระบบ  พัฒนากรอบแนวคิดเบื้องต้นจากโจทย์ที่ได้มา กรอบในการทบทวนวรรณกรรและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  • วันที่สาม  เป็นเรื่อง คิดค้น/ค้นหาเครื่องมือ และแหล่งข้อมูลจำลองการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยตอบโจทย์วิจัย R2R  ปฏิบัติการเขียนเอกสารเชิงหลักการโครงร่างวิจัยและทำ RoadMap การวิจัย
  • วันสุดท้าย ร่วมเรียนรู้เรื่อง เวที/ชุมชนเสมือนในการ ลปรร.เพื่อสานต่องานวิจัย R2R Blog Gotoknow.org  และช่วงบ่ายนำเสนอและร่วมวิพากษ์โครงร่างวิจัย ปิดท้ายด้วยการทำ AAR: After Action Review

 

กำหนดการ R2R

 

 

หมายเลขบันทึก: 31558เขียนเมื่อ 28 พฤษภาคม 2006 19:18 น. ()แก้ไขเมื่อ 29 ตุลาคม 2013 06:49 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (4)
     ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ หากแต่เชื่อว่าที่ รพ.ยโสธร คงมีคนเก่ง ๆ อยู่แล้วเยอะ เรามาเพียงทำการ ลปรร.กัน แล้วช่วยกันจับประเด็นให้เป็นกลุ่มเป็นก้อน เพื่อเดินเรื่องสานงานต่อนะครับ

คุณ"ชายขอบ"

หากมีแต่น้ำ..แต่ไม่เรียนรู้วิธีการบรรจุน้ำ..ใส่ภาชนะ

น้ำที่มีอยู่อาจหกเลอะเทอะ...เปรอะเปื้อน..สังคมได้คะ

เป็นโครงการที่ดีมากเลยครับ จะรอฟังผลต่อไปนะครับ

ดวงเดือน พิมพ์ทรัพย์

ขอชื่นชมคุณ KA-POOM และทีมงานค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี