ปฎิบัติการในบริการปฐมภูมิ


ความสำเร็จร่วมกันในการสร้างพยาบาลที่สามารถทำงานได้ทั้งเชิงรับและเชิงรุกในระดับบริการสุขภาพปฐมภูมิและทุติยภูมิ

        สามปีหลังจากการอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติ   เพื่อเตรียมตัวเองสำหรับรองรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการดูแลรักษาเบื้องต้น  ซึ่งเป็นรายวิชาที่เกิดจากการปรับการเรียนการสอนเพื่อรองรับการปฏิรูประบบสุขภาพ  ส่วนหลักสูตรปริญญาโทพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนได้ร่วมสอนเกี่ยวกับการพยาบาลชุมชน   ยังคงเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ยังแยกเป็นสองรายวิชาระหว่างการพยาบาลอนามัยชุมชนกับการรักษาเบื้องต้น     โดยรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนจะเน้นการให้บริการตามกระบวนการพยาบาลในงานอนามัยโรงเรียน  ทำโครงการในชุมชนและดำเนินการดูแลบุคคลที่บ้านทั้งผู้ที่มีสุขภาพดี  เจ็บป่วยเรื้อรัง  พิการ  รวมทั้งผู้สูงอายุ

         ด้วยมั่นใจว่าไม่ว่าจะจัดที่ใดเมื่อยึดวัตถุประสงค์รายวิชาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาเป็นศูนย์กลางก็ได้เรียนรู้บรรลุเป้าหมายรายวิชาเท่ากันทุกแหล่งฝึก   สำหรับตนเองแล้วมีความพยายามในการบูรณาการจัดการเรียนการสอนของสองรายวิชาโดยยึดพื้นที่เป็นหลัก  สถานการณ์ในปฐมภูมิอาจมีผู้ป่วยไม่มากนั ก   ไม่หลากหลาย  ก็อาศัยเครือข่ายในระดับทุติยภูมิเป็นแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม   ดังนั้นจึงช่วยให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในระบบบริการสุขภาพ  การส่งต่อ    มีแหล่งเรียนรู้และผู้รู้ในการปฏิบัติงานเป็นครูเพิ่มมากกว่าครูพยาบาลผู้สอน   ตัวครูผู้สอนเองก็มีเครือข่าย   เพื่อนร่วมงาน  ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กว้างออกเห็นพลังปัญญาผู้ปฏิบัติในทุกระดับ   นักศึกษาเองก็ได้ซึมซับความรู้  และซาบซึ้งในความสามารถความชำนาญจากผู้ปฏิบัติ  สิ่งเหล่านี้เป็นทุนทางปัญญาที่มีอยู่ในตัวคนอันเป็นทุนสำคัญที่มีอยู่ในองค์กร 

         เมื่อมีการสรุปการเรียนรู้โดยนักศึกษา    สิ่งที่ผู้สอนได้ร่วมรับรู้คือความสำเร็จที่ช่วยให้นักศึกษาได้เห็น  ได้ลงมือทำ  ในสิ่งที่ได้เรียนจากทฤษฏี   เข้าใจความจริงและเกิดความชำนาญจากการได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง   เป็นความชื่นชมยินดีและเป็นความสำเร็จร่วมกันในการสร้างพยาบาลที่สามารถทำงานไดทั้งเชิงรับและเชิงรุกในระดับบริการสุขภาพปฐมภูมิและทุติยภูมิ   สิ่งสำคัญคือช่วยให้นักศึกษาได้เกิดความเข้าใจเห็นความจริงของการให้บริการสุขภาพที่ครอบคลุมในวิถีการทำงานของผู้ให้บริการปฐมภูมิ  ทุติยภูมิ   และวิถีชีวิตของผู้รับบริการ  ช่วยให้นักศึกษาได้รู้จักตนเองเพิ่มขึ้นว่าสิ่งที่ได้ลงมือทำในรายวิชาดังกล่าวเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับตนเองที่จะเลือกทำงานเมื่อจบการศึกษาไปหรือไม่    หากมีความสนใจที่จะเลือกทำงานในบริการปฐมภูมิบทเรียนครั้งนี้จะเป็นต้นทุนที่สำคัญในการเข้าถึงข้อมูลและความสัมพันธ์  มิตรภาพ  ความเคารพนับถือระหว่างกันในการร่วมพัฒนาบริการปฐมภูมิต่อไป

                   พลานุภาพที่แท้จริงของการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง    คือการมีส่วนร่วมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการสร้างบัณฑิตพยาบาล  ทั้งผู้รับบริการที่สละเวลา  เมตตาให้ได้เรียนรู้จากชีวิตและร่างกายของตนเอง   เจ้าหน้าที่แพทย์  พยาบาล   บุคคลากรทุกฝ่ายซึ่งช่วยอำนวยความสะดวก  สอน  ฝึกให้ลงมือทำ  เชื่อมโยงการนำความรู้ทางทฤษฎีมาใช้ร่วมไปกับครูพยาบาล   สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดความมั่นใจในตนเอง  เห็นคุณค่าของตนเองและการทำงานร่วมกัน   นำไปสู่ความกล้าในการพัฒนาการสอนแบบมีส่วนร่วม   ส่งเสริมให้เกิดโอกาสสำหรับการขัดเกลาตนเอง   เห็นข้อจำกัดของตนเอง  พัฒนาความอ่อนน้อมถ่อมตนเห็นคุณค่าของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ร่วมเรียนรู้ทุกระดับ

หมายเลขบันทึก: 315111เขียนเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2009 17:03 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 มิถุนายน 2012 23:55 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (3)

เป็นความเห็นที่ดีค่ะ ยอมรับว่าคุณคือครูที่แท้จริง ขอชื่นชม

ขอบคุณคุณอุบล สำหรับกำลังใจที่ได้รับ

อุดม พานทอง

หวัดดีค่ะ เป็นครูชุมชนเหมือนกันค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี