เชิญร่วมสัมมนาและแสดงความคิดเห็น ในหัวข้อ  "ปัญหาการจัดการศึกษาของไทย"

      ด้วยศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จังหวัดขอนแก่น  สาขา การบริหารการศึกษา  จะจัดสัมมนา " ปัญหาการจัดการศึกษาของไทย"  ในวันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒  ที่ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพกระนวน  จังหวัดขอนแก่น  ทางศูนย์ประสานงานฯ  จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมสัมมนาในวันเวลาดังกล่าว  และขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทางด้านการศึกษาทุกท่าน  ได้แสดงความคิดเห็นในบล๊อกนี้  เพื่อเป็นข้อมูลในการนำเสนอในวันสัมมนาด้วย  จะเป็นพระคุณยิ่ง  ซึ่งปัญหาต่าง ๆ  เราแบ่งออกเป็นดังนี้

     ๑.  ปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

     ๒.  ปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     ๓. ปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

      ๔.  ปัญหาการจัดการศึกษาของการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศรัย

     เชิญท่านผู้รู้  และผู้มีประสบการณ์ตรงในการจัดการศึกษา ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น  คณะเรายินดีต้อนรับทุกความคิดเห็นครับ....