ในวันที่25-5-49 พวกเราชาวบำราศได้เดินทางมาที่ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อประชุมภาคีการจัดการความรู้ภาคราชการครั้งที่3     ผู้เดินทางมาร่วมกับดิฉันคือคุณ ศุภลักษณ์   คุณปัทมวดี    คุณสมถวิล   คุณปวีนา และคุณจันทนา  จิตสุข

พวกเราออกเดินทางเวลา8โมงเช้า    คนรถพาเราหลงทางสักพักก็สามารถมาทันเวลาได้

เราเริ่มด้วยการแนะนำตัวในกลุ่มที่ไม่เคยมาและกลุ่มที่เคยมาแล้วอย่างสั้นๆ   ในการประชุมครั้งนี้มีกรมใหม่ที่ดิฉันเพิ่งรู้จักเช่นกรมชลประทาน,มสท, มหาวิทยาลัยรามคำแหง และสถาบันทันตกรรมเพื่อนบ้านของเรา

ในวาระแรกจะพูดถึง มหกรรม   การจัดการความรู้ราชการไทย   สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้   ซึ่งจัดโดย ก.พ.ร. สคส. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในวันที่21 กรกฎาคม 49 สำหรับCKOและแกนนำขับเคลื่อนKMของกรมและจังหวัดรวมทั้งหมด 681คน     บรรยากาศจะเป็นการshare   and   learn    ให้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานมาถ่ายทอดประสบการณ์

ในวาระที่สองเป็นการเสนอการออกแบบ สร้างและใช้ คลังความรู้เสนอจากหน่วยงานต่างๆ

สิ่งที่ได้เรียนรู้

1     สร้างคลังความรู้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน

2     กำหนดหมวดหมู่ให้เหมาะสม

3     การใช้ไอทีเช่นvedeo  clipทำให้น่าสนใจ

4    กรมอนามัยใช้แฟ้มภูมิปัญญาบันทึกผลความรู้และภูมิปัญญาทำให้คนเกิดความภคภูมิใจ

5     วิธีทำให้webไม่ตายต้องสร้างแรงจูงใจ

6     Gotoknow สามารถนำมาใช้เฉพาะในวงของบำราศได้

7     การโยงkeyword ไปสู่สากล มีทั้งข้อเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

8     เครื่องมือKMที่สำคัญคือAppreciation   inquiry(AI)และการเล่าเรื่องโดยการจับคู่