เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

                เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ ประมวลผล และเผยแพร่สารสนเทศ ซึ่งรวมแล้วก็คือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม หรือ Computer and Communications ที่นิยมเรียกย่อ ๆ ว่า C&C

ที่มา : http://gold.rajabhat.edu

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เฉลิมรัฐ โขมพัตรความเห็น (0)