เรียงความเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลก

เรียงความเรื่อง...เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลก

เรียงความเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลก

        ในปัจจุบันนี้คนเราเริ่มมีการนำเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องกับการใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันมากขึ้น  เพราะเทคโนโลยีสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้แก่มนุษย์  อีกทั้งยังมีการประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจ  มีทั้งการพัฒนาทั้งทางด้านการสื่อสาร   การศึกษา    การเกษตร   ล้วนแล้วแต่มีการนำเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องด้วยทั้งสิ้น    

        เทคโนโลยีจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ  เทคโนโลยีก็เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ  ในด้านของการสื่อสาร   เพื่อเป็นการกระจายความรู้ให้แก่ประชาชน  และยังเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราทราบถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบโลกอย่างถูกต้องรวดเร็วและแม่นยำ  ดังนั้นเราจึงถือได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่เราต้องการในการดำเนินชีวิตของเราในปัจจุบัน 

     เทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทำให้เกิดแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในหลาย ๆด้านของการพัฒนาประเทศ  ซึ่งมีอยู่หลายประการ ยกตัวอย่างเช่น  การดูโทรทัศน์  เมื่อเราเปิดเครื่องรับโทรทัศน์  เราก็ไม่สามารถที่จะเลือกตามความต้องการได้    ถ้าสถานีส่งสัญญาณใดมา   เราก็จะต้องชม   แนวโน้มจะมีการเปลี่ยนแปลง  เช่น  เมื่อต้องการชมภาพยนตร์เรื่องใดก็สามารถเลือกชม และดูได้ตั้งแต่ต้นรายการ  สามารถเลือกตามความต้องการได้  มีการตอบสนองตามความต้องการของเรา  เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาการที่ก้าวหน้าจนสามารถที่จะนำระบบสื่อสารมาตอบสนองตามความต้องการของมนุษย์ได้  

        เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งอาจทำในสิ่งที่เราคิดว่าไม่มีโอกาสเป็นไปได้ ให้กลับเป็นไปได้โดยง่ายก็ได้  แม้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีประโยชน์  แต่ก้อมีโทษไม่น้อยไปกว่าประโยชน์ของมันเลย   หากเราใช้เทคโนโลยีในทางที่ไม่ถูกต้องสมควร   โทษที่จะตามมาก็มีมากมายเช่นกัน

     ในโลกอนาคตเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีความสำคัญต่อชีวิตของมนุษย์เพิ่มมากขึ้น   เพราะเทคโนโลยีมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆไม่มีหยุดยั้ง   ความต้องการในการใช้ของมนุษย์ก็มีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย    แต่เราก็ควรใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างระมัดดระวังโดยที่ไม่ควรใช้ในทางที่ผิด    เพราะโทษที่เกิดขึ้นมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นจะมีความร้ายแรงมากพอสมควรและแก้ไขได้ยาก  ซึ่งขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของผู้ใช้ว่าจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในทางที่ให้ประโยชน์หรือให้โทษแก่ตนเอง

       ถ้าเราใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในทางที่ถูกต้องเทคโนโลยีสารสนเทศก็จะก่อให้เกิดประโยชน์กับเรามากมายเลยทีเดียว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปฐมาความเห็น (2)

ตัสนีม
IP: xxx.113.76.11
เขียนเมื่อ 

ว้าว แต่งเสร็จเร็วจังเลย

เนื้อหาแนวเดียวกับเราเลย (ก็หัวข้อเดียวกันนี่เนอะ อิอิ)

ไปดูของเรามั่งนา แต่งเสร็จแล้ว ยาวมากถึงมากที่สุดเลย^^

พร้อมรับคำติชมจ๊ะ

ปฐมา
IP: xxx.157.246.159
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ

สำหรับ

คำติชมนะจ๊ะ