สองภาพบนบรรยากาศเล่นเกม

   ภาพการสร้าง CoP โดยใช้บทบาทสมมติ

 

เยี่ยมจริงๆ