เมื่อหลายวันที่ผ่านมา ผมได้รับการติดต่อจากผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนา “คุณอำนวย” ของคณะแพทย์ มอ. ให้ไปเป็นวิทยากรกระบวนการ ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 2 มิ.ย.2549 นี้ เกิดความรู้สึกใน 2 ประการทันที คือ

          1) เสียดายเป็นอย่างยิ่ง ที่ไม่สามารถไปร่วมได้ ซึ่งจริง ๆ ต้องเรียกว่าไม่ใช่ไปเป็นวิทยากร แต่จะไปร่วม ลปรร. เนื่องจากผมติดยาวในการเดินทางไปร่วมยกร่างยุทธศาสตร์เครือข่ายชุมชนคุณอำนวยแห่งชาติ หรือ KFC(op) ที่ มข.ตามที่สัญญาไว้กับอาจารย์หมอ JJ แล้ว ในช่วงวันที่ 2 – 4 มิ.ย.2549 และจะตามติดด้วยวิทยากรกระบวนการ R2R ที่ รพ.ยโสธร ในช่วงวันที่ 5 – 9 มิ.ย.2549 จากนั้นมาแวะที่ สคส.เชื้อเชิญไว้ คืองาน 1 ปี GotoKnow.org ในวันที่ 15 มิ.ย. 2549 บอกตรง ๆ ว่าเครือข่ายคุณอำนวยเครือข่ายนี้ สำคัญต่อการผลักดันให้เกิด คุณอำนวย หรือ KFC(op) ภาคใต้ เป็นอย่างยิ่ง แต่คิดอีกทีพี่เม่ย พี่เมตตา อ.หมอปารมี หรือพี่เที่ยง ก็ยังอยู่ในการสานต่อการดำเนินการ สบายใจได้

          2) ดีใจเป็นที่สุด ที่เห็นการขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนคุณอำนวยแห่งชาติ หรือ KFC(op) ในแต่ละส่วน เป็นการเริ่มต้นกระตุกกระดิกของเครือข่ายนี้อย่างมีชีวิตชีวา นี่ยังไม่นับที่เป็นโครงการของ มอ.เอง ตามที่พี่เมตตาและพี่เที่ยงได้เล่าให้ฟังไว้เมื่อวันก่อน กลับมาจาก มข.เที่ยวนี้ คงได้สานเรื่องเดินต่อโดยเร็ว ที่พัทลุงเองก็ได้ผู้ฉายแวว “คุณอำนวย” แล้ว จำนวน 35 ท่าน เป็นเครือข่ายคุณอำนวยในโครงการไตรภาคีฯ ท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ ก็ได้บอกให้ประสานไปยัง สคส.เมื่อพร้อมแล้วในการพัฒนา ทาง สคส.จะลงมาช่วยอีกครั้ง (สัญญาใจเมื่อคราวเวที อสม.ติดดาว ที่เขาชัน อ.ปากพะยูน)

     เป็นความเสียดายที่ปนไปด้วยความดีใจเป็นอย่างมาก อยากจะบันทึกไว้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณอำนวยของ เครือข่ายชุมชนคุณอำนวยแห่งชาติ หรือ KFC(op) ภาคใต้ อันนี้หยอกหน่อย ๆ ให้ภูมิภาคอื่น อิจฉาเล่น (ยิ้ม ๆ นะพี่เม่ย พี่เมตตา ให้เขาอิจฉาเราเล่น ๆ)